Osemsmerovka na Jozefa | krizofky.sk
O G Ó L O K E A A S T F I R D A
K I T Y L A N A K I U S O R Y G
S T A K O S Ť T Ľ N C S A U N E
I S E A N Y A Ž U L A K E J O M
J E D N A K O S D D I V A D L O
O N R V T R P K O S Ť Z O E S Z
N R Z I H E A V O D V V V Ľ R N
H E N C Y K L O P E D I S T A A
Š A A A O E O P C O Ž R P U A M
S K L P Ť I T R M S U O I A Ň G
T N E G A O O A I O S D E N Y O
O C C B C N K V P T K I V O K B
K A Š E Ľ U Á Á A A S L A M O L
R J M Ž I A B R E B R O N Z R O
E A Č Í S L O E B A R Á K O T K
S Z L E T K Y Ň A R T Y A K O Y

Slová Osemsmerovky:

AGENT  AKOSŤ  ANALYTIK  BOZKY  BRÁNA  BRONZ  ČÍSLO  DIVADLO  DRIFT  DRINK  EKOLÓG  ERNEST  ETAPA  FUNUS  GYROS  HNOJISKO  JAZVEC  JEDNAKO  KALUŽ  KANVICA  KAŠEĽ  KLAUN  KOMPLETNE  KOPEC  KOSTI  KOTOL  KOZMONAUT  KYSAK  LETKYŇA  ĽUDOOP  MAĽOVANKA  NATHY  OBLOKY  ODILO  ODVOD  OKRES  OMEGA  OPRAVÁREŇ  OSIKA  OSTAROK  OTROKYŇA  OZNAM  RABAT  REAKCIA  SAMEC  SANITKA  SLONY  SPIEVANKA  SUSED  ŠKEBĽA  TOKÁR  TRPKOSŤ  USMRTIŤ  VDOVA  ZAJAC  ZNALEC  ŽIABRE  ŽIVEL   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: