Osemsmerovka na Mariána | krizofky.sk
A C I V A R P A P F R A CH
L A B N E L K M R Á B Y R
A E O S Á Ž I A R A Ž P Í
I L B N O F N L N K D R V
C V Y E A K I T A T S A E
I O D R Z P O O F D O H R
A O M Č Č Í S L O I B N Í
R A A Ľ T I I O E I R E P
T K D P E O N A T H Y D O
O S I C R V K K L A B M B
M B E G G A A I A B K O R
K R A T O A S T T I A R A
V N Ú Č A L O A Š T A R T

Slová Osemsmerovky:

ANTON  BEGGA  BITKA  CLONA  ČINKA  DALILA  DRIFT  EIDAM  FARMA  FRANK  HABIT  HARPYA  CHYŽKA  INKASO  ÍZEBEL  KLENBA  KMOTRA  LAICI  LOGIK  NATHY  OBRAT  ORGAN  PERIE  PLÁNY  PRASA  PRAVICA  PSOTA  RADAR  REVÍR  RODEO  RYBÁR  RYBKA  SOKOL  STATIKA  ŠIKMO  ŠTART  TEOFA  TIARA  TIKOT  TLAMA  TOAST  VEĽMOC  VNÚČA  VRECE  ŽIARA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: