Osemsmerovka na Júliusa | krizofky.sk
A H A L V Á Z C K A O R M Ť
K M I B R E Z A K N L P A K
U O C M A L D D V V D Z N S
CH T K B A L D A A V A L I Ú
Á A A T U K T L A M P Y K Ť
R D K B A R O K O V Ý A Ú A
O A A I A I B P B P R N R Ž
K B R M M A L I A R K Á A Š
U U O S A I N O L A O G T Ľ
C N A H Ú S M E V H Ľ U Z A
U O K N É I K C A A A H M CH
R N E P É M G Ť N I J L R A
U M I Ž E R Ý K O K A Í N K
K A R N E V A L O P O K Ý V

Slová Osemsmerovky:

AKCIA  AMNON  ARÉNA  BALDA  BALVAN  BILHA  BOHÉM  BREZA  CUKOR  CURIA  CVAKNÚŤ  DAMASK  HĽUZA  HMOTA  ILAVA  KADLUB  KAPLNKA  KARNEVAL  KLADA  KOKAÍN  KOKTAIL  KOĽAJ  KRHĽA  KUCHÁR  KURUC  LAMPY  MANIKÚRA  MIMIK  MISIA  OKAMIH  ONIAS  PALMA  POMAZAŤ  PRAHA  REŽIM  RIEKA  RÝPADLO  SÉPIA  SÚŤAŽ  ŠĽACHA  UHLÍK  ÚSMEV  VATRA  VRÁTA  VÝKOP  VÝŤAH  ZÁVLAHA  ZLATKA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: