Osemsmerovka na Fedora | krizofky.sk
R K S I T L U P A P U T S
Ž Á R T S K K U L I S A S
S L P S R C I T A R A R K
A U T O R E N S O Á T E A
O N K K T Í D D L T Č G L
K E E R K S E O N O J I A
T A N T I O X I D A N T T
A K J O S C M L T CH F Y S
A R S A Ú R U A K U CH T T
O O A F K B Ú T M D E A A
O Z D Í N Á E C O Z R O T
H O R K O S Ť A O V O L O
R P A Č Ý V O L Z K L K R

Slová Osemsmerovky:

AUTOR  BULDOČEK  CIRKUS  CITARA  HORKOSŤ  INDEX  KAJAK  KOCÚR  KOSTI  KOZMA  KROKET  KULISA  LACTALI  NAFTA  NULÁK  OCEÁN  ODCHYT  ODSTUP  OLOVO  OZDÍN  PIRÁT  PLTNÍK  POZOR  PRÍKRM  RODEO  SADRA  SKALA  SLONY  SOJKA  STATOR  STENA  STOPÁR  STRÁŽ  STRED  STUPA  SÚKNO  TAJGA  TIGER  TLUPA  TORZO  TRNKA  VÝČAP  VZDUCH  ZVRAT   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: