Osemsmerovka na Valéra | krizofky.sk
V A F A R G A V A
Z E I R E P A L O K Š
R L N R I A I O T Á F B T
N A T L H O H A V A E A N
N T I O L A O I P F K D A
P O L Č A S K U R Č A K I
L Ú S T N Y P K Ú T I K V
A C A F A R Á R Ž S S U O
T V I A E N H P O O T Č R
N E CH T Y E E E K S V U P
O K S I R H I C Í E O A P
E I F L U N O B L O K
A H O L S T O P A

Slová Osemsmerovky:

AGRAFA  CITRUS  ESTER  FARÁR  FINAN  HENRY  HLTAN  HRNČIAR  IDEÁL  IHLAN  IHRISKO  ISCHIAS  KATAR  KAUČUK  KEFKA  KRPEC  KURČA  LICHVA  NECHTY  OBLOK  OFSET  OHAVA  OSIKA  PERIE  PLESO  POLČAS  PROSO  PROVIANT  PRÚŽOK  RÚČKA  SLOHA  STOPA  STRIH  ŠKOLA  TANEC  ÚLOHA  ÚSTUP  VENTIL  VLOHA  ZLATO   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: