Osemsmerovka na Mareka | krizofky.sk
Ť Y Ž V J O O A T Y K O R Ú P
I S L U K A S K I M R E Ž A O
J A A T P L M V F K M E R E K
O R Á R O A A O O Á R A Á M U
P N R V T N N D R A V O Ľ Ú S
E E Á O M O A Ó P T A B A S Z
R M S B E Z J S Ú D U B N M O
P P I T Ž B A A L A T Ť E R R
D D C S Ú D I A D N Á S M E P
A R E A Á N H O V E I N Z I O
H K O R T R L S T T R Á Ž T N
E U Č Z D I A N A S K T L Y E
R R K Y D L N O O N I A S R CH
Ň I N O T N A K R A M Á R K A
A Č P O T O M B M A N N A T Ť

Slová Osemsmerovky:

ANTON  BAALAT  BALDRED  CISÁR  DIANA  DROZD  DŽBÁN  EMISÁR  HALDA  HERŇA  HUKOT  CHYŽNÁ  IHLAN  JÓRÁM  KEREM  KRAMÁRKA  KURIČ  MANNA  MREŽA  ODILO  OKTÁN  ONIAS  ORTUŤ  OSMAN  OTRAS  PESTÚN  POKUS  PONECHAŤ  POTME  POTOM  PREPOJIŤ  PROFIT  PSOTA  REZÁK  RYTIER  SABAT  SALTO  SLOVÁ  SLUKA  SMREK  SÓDOVKA  STENA  STRED  SÚĽOV  TLAMA  TRAKT  TYČKA  ÚROKY  ÚTVAR  ÚŽERA  VKLAD  YSARN  ZADOK  ZMENA  ZMESI  ZNIEV  ZRAST  ŽUPAN   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: