Osemsmerovka na Jarmilu | krizofky.sk
T K U P C I T A L A K Í M
U E A Y V E D O K P O H A
R G N Ó Z A A U A Č A O R
E I I O D O A T M N Ú L G
K I L B R D V P Ó E A R A
C K Z T O I A L R V A B I
I R U I Z N B L A S K O D
R Ť Á O D A O P K L C H Á
K Y S B Š O Ú K Č Á B R H
E U D A R P R S L V N E I
V S A L M U Ž N A A R V Ž
S L O V O O Y D A Ň U H D
Z J A Z D E L T A R É N A

Slová Osemsmerovky:

ALMUŽNA  ARÉNA  ARÓMA  BRLOH  CIRKEV  CYNIK  DELTA  DIAGRAM  DROZD  DŽIHÁD  GIBON  GNÓZA  HERŇA  HOPKO  HRBÁČ  HUŇADY  IDUMEA  IZIDOR  KLAUN  KLOZET  KUPCI  KVÓTA  MÍKAL  NÁKLAD  OBAVA  ODEVY  OHREV  ORLOJ  ORTUŤ  PÚPAVA  RÚČKA  RYDLO  SLÁVA  SLOVO  ŠABLÓNA  TENOR  TUREK  URBÁR  UZLINA  ZJAZD  ZOSUV   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: