Osemsmerovka na Rolanda | krizofky.sk
K M T O I R T A P O A V V U K
A K T E R S A Ú N N Í D Z O O
J R O CH E CH O N T I CH O B O T
I T D S I M E O N R T V U Á Z
P C R A T B N S D O P A D V O
S A I CH S I Z C T P Ň N I P R
N Á E A T Á L A L E A E L L V
V P K A L I CH A S M R T I T Z
S O K O K D Z E V A Á A K N K
A T H É J Y I Ť I A M T A Í A
R R R E O P M S Z M CH K D K Ž
T U N E R E A O K R S O K L D
O B D E D B B L N O CH I R M I
Á I B O Z K Y Z D S N Ó J A R
V E Z Í R Y N O L S A T Š A B

Slová Osemsmerovky:

ANTONITA  BAŠTA  BENNO  BOZKY  BREHOV  BRIDŽ  DISKONT  DOPAD  DOSKA  DRIEK  CHMÁRA  CHOBOT  ILAVA  IMRICH  ISCHIAS  KOKOS  KOSTI  LAICI  LIKÉR  MABYN  MANDÁT  NARSES  OKRSOK  ORCHESTER  OTRAS  OZDÍN  PATRIOT  PIESEŇ  PIJAK  PLAZY  PLTNÍK  POTRUBIE  RAJÓN  ROZTOK  SADRA  SCHODÍK  SIMEON  SLONY  SMIECH  STRED  TATKO  TERSA  TUNER  ÚNOSCA  VDOVA  VEZÍR  VIDEO  VZBUDILI  ZÁLOH  ZDROJ  ZLIATINA  ZLOSŤ  ZVIERA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: