Osemsmerovka na Viktóriu | krizofky.sk
Y T R O F Ň N T R O P Š V S B K
B A R N A B Á Š E F L U T R E B
Ň D T A M B U R A N S R P R D A
A S A I N O K K U O O U M K R N
R A V L A S A R B M D S T Á Á A
B D Z K K T E E C E R A T S B Č
Z R N K O Á T P L G F P Í O E A
P L I CH T E N Š T A J N S K O F
V I E A A A K A U Z A O N Í B I
K R V I N K A S O O Z A B S Č R
B L A N K A T S L N D Ž I Á A A
E A A A I A L A D B A N Á U N T
G I R K S Č Á L Y M A G A Z Í N
G C E S T O K T M J Ú Z E M I E
A I I Á A Z O A K V Á L É R O V
T R D L O K P R Á P M U P N O K

Slová Osemsmerovky:

ANZELM  ATLAS  BARNABÁŠ  BAZÉN  BEDRÁ  BEGGA  BERTULF  BLANKA  BRECHOT  BRIAN  CESTO  DIERA  FAUSTA  FESTUS  FORTY  GIANNA  JAZDA  KAUZA  KOMANDO  KOSÁK  KRVINKA  LAICI  LÁSKA  LÁVKA  MAGAZÍN  MURÁŇ  MYDLO  NÁBOJ  NADBYTOK  NÁKLAD  NÁUKA  NÍSÁN  OBČAN  OBETE  OMEGA  ONIAS  OREGANO  OSOBA  PIVNIČKA  POKÁL  PSÍČA  PUDEL  PUMPÁR  PUPKÁČ  SALVA  SINAJ  SMREK  SONET  STAREC  STROM  ŠPERK  ŠPORT  TAMBURA  TANKISTA  TARIFA  TRANSEPT  TRDLO  ÚZEMIE  VIZÁŽ  VLNKA  ZBRAŇ  ZNIEV  ZRNKO   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: