Osemsmerovka na Blaženu | krizofky.sk
A É B A R Z
K O N R Á D F A S Á D A
E R I A A N B A K L D P M O
S U A M A T N E R K E O U R I Á Š
T R T D E K L É Z I A A K D O L T
CH S I E N E F E D V G Ý E O K E K
A O I S Z S R D C O V Á S K S R M
P Š E C N O S Ť J L A D F R N
K C M T K B L A N A N O A Í Ť
A C P R E Ú I I A K N A S A S
T Í A Ú S V Y K T A I V S
R M R H K A V É I Á S
P E V A R P I R P
K R D Č L P A
O L D Y R M
S V V
Ť

Slová Osemsmerovky:

AMAUS  ASTMA  BRIARCH  BRIGÁDA  CELTA  CÍMER  CNOSŤ  EKLÉZIA  EMPÍR  FASÁDA  IDEÁL  ÍRSKO  KLIPSA  KOKOS  KONRÁD  LEZEC  LIKÉR  MARIANNA  MNÍSI  ODDIEL  ODSEK  OFSET  PAVÚK  PRIPRAV  PRSIA  RENTA  RÚHAČ  RYDLO  SASANKA  SEDMINA  SEKTA  SFÉRA  SIENE  SIETE  SINAJ  SLIVKA  SOPKA  SÚBOR  SVIATKY  ŠIITA  TÁMÁR  TRAMP  TRPKOSŤ  TURNÉ  URIÁŠ  VOJNA  VPLYV  VÝKRM  VYPRÁVAŤ  ZÁPRDOK   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: