Osemsmerovka na Žofiu | krizofky.sk
A N Í T S I R K R Y T Y
G H S T R O J O A K A K
A L A E T U S R Ž H B T
P V T N V Í Ť A Z O A A
Y S T I S Á Z T T T K N
K P E S T Ó N S K O Ó L
Č A I I U A E O L R M A
Á C S T P R O K A M I H
T Í R T T B T B A R E U
C I P D E I Y D Ú R P T
V I O Ž U L A K Ň N T S
K A P L A M N A J E L A

Slová Osemsmerovky:

AGAPY  ALEJA  BARÓN  HERŇA  HMOTA  KAHAN  KAKAO  KALUŽ  KAPLA  KARTA  KASTEL  KRISTÍNA  KRYTY  KÚRIA  LAETUS  LIBRA  MUDRC  NÁVES  OKAMIH  OSTAROK  POPRSIE  PRÚDY  ROŽOK  SNAHA  SPACÍ  STAVY  STROJ  STUHA  TABAK  TÁČKY  TATKO  TENIS  TISÍC  TREST  TRUST  VIRTUÓZ  VÍŤAZ  VSTUP   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: