Osemsmerovka na Svetozára | krizofky.sk
A K N E L I M M K Š Y K Ť
A A O A R Á K O T T R E K
K V K O R U N A S A I N O
Č T Á C D E K S V R A B N
E A Z O I Z O Á P T K O E
S Ž T S V A L O V É Á K I
Ú A A A Á J P T T R R Č M
Z P Č T K A N I V O A Í A
O Y U I R C R R M E N V K
D S Z K Z E D A A U I O O
L A I A F D R G S D B L N
A R J K L M E U K R A S CH
S N A H A P S M A L T P A

Slová Osemsmerovky:

AKCIA  ATIKA  DIVÁK  DOTAZ  FERIT  CHLIEV  KAMIENOK  KOBRA  KONCHA  KORUNA  KRAVÁL  LAKTE  MASKA  MEDZIČAS  MILENKA  MÍNUS  MRAMOR  ONIAS  OSIKA  PADARN  PASIENOK  PLAZY  POPRIEŤ  RUKÁV  SALDO  SLOVÍČKO  SMALT  SNAHA  SVRAB  ŠTARTÉR  TOKÁR  UGARIT  ÚSEČKA  UZIJA  VTÁČA  YSARN  ZAJAC  ZÁKON  ŽATVA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: