Osemsmerovka na Gertrúdu | krizofky.sk
Ľ E P O S R A T O T S I A
S E T A A R F A R M E J P
E L T I N T B D B U I E A
A A Č O L O V O L Z B N P
N V R A B V L B U O U A U
O Á Ľ O D A A Ž D I R B Č
K N R U P R V K Y O T R A
O Á N P B O A Y Ž A O U A
N Í T A D U B I V D P K M
Á E T R H E E J L E N E L
R U Z Á V O D A B I J A E
S O N D A E P K P B M Á H
O B H A J C A P O T S V R

Slová Osemsmerovky:

ABIJA  AFRAATES  BARBATUS  BIEDA  BLUDY  BOBOR  BODKA  BRIDŽ  BUDATÍN  BUĽVA  DEDKO  HELMA  ISTOTA  KONÁR  MILIARDA  NÁVAL  OBAVY  OBHAJCA  OBJEM  OLOVO  OPORA  OVČIAR  PAPUČA  PARÁDA  PAROŽIE  PINKA  POHAN  POTRUBIE  SATAN  SONDA  SOPEĽ  STOPA  TOVAR  TRUBAČ  URBAN  UZIJA  VEJÁR  VRTÁK  ZÁVOD   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: