Osemsmerovka na Bernarda | krizofky.sk
H P A P D
I A O Z M I I Á Z
K Z V Á T U N E L S A
T A R K V R E E A D R A G
L R CH A A D E R T S A H O L V
D Á L E D R I K A I R I F L E
M T K E L R O A N T K B O S I K A
U I O H D A B S O G O L P E I A A
Z T H I O I Z L A T O R A T Č M P
Í O Ú R D L O N A K T L CH U I A E
V R T P A I R S O R I M A N N Z B
Z Á H Y B U B S A E N I V Á O
O Ť E O S B T T F Ú D I N R K
H A R L E K Ý N É Č Ú D CH
U H N O I A I K R E P
A K L V R A E L A
A J Á P S

Slová Osemsmerovky:

ALBRECHT  BILIARD  BORDEL  BRADLÁ  BRLOH  DINGO  DRUID  EMISIA  GARDA  HARLEKÝN  HAZARD  CHRÁNIČ  IDEÁL  IDIOT  INFARKT  IZRAEL  KACHLE  KLAUN  KOHÚT  KOKTAIL  KOZAMA  LOGOS  MIHRAB  OBRNA  OFSET  OKOLO  OPACHA  OSIKA  PANVIČKA  PERÚN  PINETA  POVRCH  PRIESYP  PÚDER  REUMA  RIFLE  RIMAN  ROLKA  ROZBOR  RUBEOLA  SFÉRA  SPÁJA  STENA  STREDA  TIARA  TORZO  TUNEL  ÚNAVA  URSUS  VEKTOR  VINEA  VÍZUM  VLOHA  VZŤAH  ZÁHYB  ZÁKAL  ZLATKA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: