Osemsmerovka na Viliama | krizofky.sk
Z L U P M I A R B E G L A
A N E E S M E A O O S Á Z
K Á J P Ý B R A N T O N Á
D B V Z R A S T A Ť K G L
O L I O I A I O T E E I I
K A K Č A S T I C A L S V
A N A O Ť N N L O E B L E
S É N S Ó T A E A I Á A P
T T O E I F E I T S Ú N S
A N E M E R P N D K A Á O
C A I B R I T Y R R A R L
I T S O L I M O B A R L A
A L E J A O K A L E V I Ž

Slová Osemsmerovky:

ABRAN  ALBÁN  ALEJA  ALGEBRA  ANTÉNA  ANTON  ATLAS  BARLA  BRITY  CNOSŤ  ČIARA  DIANA  FALCE  IMPULZ  INTIMITA  ISKRA  KANOE  KASTA  LAKTE  LANÁR  LEPRA  LOTRI  MILOSTI  OBJEM  OCEÁN  OCTAN  ODKAZ  OSEMBOJ  PREMENA  REBRO  SABAT  SIGNÁL  SITNO  SOKEL  STEBLO  SÝRIA  ÚKROK  ÚSTIE  VIKTOR  VZRASTAŤ  ZÁLIV  ŽALOSPEV  ŽIVEL   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: