Osemsmerovka na Petronelu | krizofky.sk
P A E L A B O R Á T A O F N H
U D I V Á K A T A K I T A A K
P L A Z Y S V S S L H A R F A
O R R R O B K P U P L N G O P
K Z O T A L A A B E A É O S S
P A U Z A I R C V C N R N T A
O A I G A B Č Í K O V A T R Č
D L O O U I K P N E H Y E A A
R B D D F A K C I A H N O T M
Á Á Š A B I H L Í O T O I Š Í
M N K C R O CH A R M Ň L P Á N
A Ľ U O D B J A S L E S U Á S
A Y T S R P V A K V O R K U C
Y S A R A T Á Z O E E U V E R
A C R O P D O Š T E P R Á C A

Slová Osemsmerovky:

AHASVER  ALBÁN  ARÉNA  ATIKA  BAALAT  BAZIL  BRADLO  BRAULIO  CADOG  CÍMER  CUKROVKA  ČIARA  DIVÁK  DRÁMA  ELABORÁT  ELITA  ETNOGRAF  FAKĽA  HARFA  HARNACK  CHLIEV  IHLAN  ÍRSKO  JASLE  KAPSA  KRAVA  LÁSKAVO  LEVÍK  NÁKUP  NÁPLŇ  ODBOJ  ODPORCA  OŠTEP  OTROKÁR  PAUZA  PEKACH  PLAZY  PRÁCA  PROZAIK  PRSTY  PUPOK  RAKVA  REVUE  SLONY  SNAHA  SNÍMAČ  SORTA  SPACÍ  SPARTA  ŠKUTA  ŠTART  TVAROH  UGUZO  ULTAN  ZÁTARASY   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: