Osemsmerovka na Stanislavu | krizofky.sk
K Ť S O K P R T S A Č A N
D O CH D O U E T S L O V Á
R K F T M S T R E S X D B
O U O E N M E K K A E E R
G P N I Í T N Š Á Č D L E
A E F A S N A Á Č R N T Ž
C C I V I L I Z Á C I A I
I A R A Á Í A K O S Ť Š E
T S M R A D A M O Á O F L
U K I P S A O C Z N N I E
K P A Í É P A N I N A L P
Š T N R A R U A L K A A R
E K E P A P S F R E S K A

Slová Osemsmerovky:

AKOSŤ  AMPÉR  ASPIK  BEDRÁ  DELTA  DROGA  ETAPA  FIRMIAN  FRESKA  IKONA  INDEX  ISLAM  KALIF  KOFEÍN  KUPEC  KUTICA  LAURA  LEPRA  MEKKA  MNÍSI  NÁBREŽIE  NAČAS  NETER  ODCHOD  ONIAS  PAPEK  PLANINA  POMOC  POTOPA  PRÍPRAVA  RUMENEC  SEKÁČ  SKICA  SLOVÁ  SMRAD  STRES  ŠIRÁK  ŠPIRÁLA  TERSA  TRPKOSŤ  ZÁŠKRT  ZÁŤAŽ   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: