Osemsmerovka na Vasila | krizofky.sk
D
E
T B Á
R N D
H Ž A Y Z
Y B P N L
CH E A E A I L
L N R K M A U
CH T A A K I T A R
Z N Š V C K I O Z
A A E T I T Á N N P O
S K C I E V A A I Z A
A M U N K CH L L E Á D V S
D K E I I A O E V O L I Č
B E D R Á C S T A F O D T O K
T I K P Ú Ť U D A D Ó T E M T
A E B R U M B A L U N O N T I S S

Slová Osemsmerovky:

ATIKA  BEDRÁ  BIEDA  BÚRKA  CIEVA  CUKETA  DEBNA  DYNAMIKÁ  HYENA  CHLEBA  CHYŽNÁ  IDIOT  INCENT  KRIKET  LAICI  LUCIUS  METÓDA  ODTOK  POTME  PREUKAZ  RUINA  RUMBA  SIDÓN  SINKA  SITNO  ŠAKAL  TELEFÓN  TETIVA  TRŽBA  VIECHA  VOLIČ  ZÁVADA  ZLIATINA  ZNALOSŤ   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: