Osemsmerovka na Blanku | krizofky.sk
Š L N A T L A S A P M
K L A U N O S T A I L
O O R B Z I A N S O S
L S S V K Š V I H Á K
Á A E T É A A O T E Y
K N S R I E K A D R Ť
A U A C I L I N D E R
Č T P G A V A I N Á M
I R R C E R A B T L Ú
C O CH E I M S L X N D
A F O K S R O H U A O

Slová Osemsmerovky:

ALKOHOL  ATAŠÉ  ATLAS  CILINDER  FORTUNAS  HLBINA  KAČICA  KLAUN  KOSTI  KUPCI  LABKA  MÁNIA  MEDOVINA  MISIA  NARSES  ODÚMRŤ  OLTÁR  OMEGA  ORGIE  OZVENA  PANVA  RANDE  REÁLNA  RIVAL  SMIECH  SOSNA  ŠKOLÁK  ŠVIHÁK  UHORSKO   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: