Osemsmerovka na Sidóniu | krizofky.sk
T T A T R A P L Á N N A M A U S
L N K A I G Ó L I R T Á B R CH Y
U A L CH Ó R E B K K Ž A A M P P
P I I O Z I Á Š P M O R Ľ O A A
A R B C B P Ú J B L O N D T R G
A B O K I P S A E P N T I Á A A
K K M F L A V I O V S K Ý Z N D
B O Ž T E K P O N O Ž K A L O B
Ú T D P Á S K A D E T O I D I L
R U K A M F I T E Á T E R C K K
T K A D I A Á A O N R Ž I S A A
O S P K O R I N T Á A E N I V L
V E S T I B U L O Ť E T Ň H A E
Á U L M F A R M A K R E S L I Č
R O E T E M E O B N Í L O A K V
P S A D B M A Z D A L K V N N M

Slová Osemsmerovky:

AGAPY  AGRIPPA  AMAUS  ASPIK  BICIE  BILEÁM  BLOND  BOŽTEK  BRIAN  DATĽA  DOBRO  DODRŽAŤ  EMIRÁT  FARBA  FARMA  GAMBA  CHÓREB  CHRBÁT  IDIOT  IHLAN  KAOLÍN  KAPSLE  KORINT  KRESLIČ  LAICI  LALOK  MEMOÁRE  METEOR  MOBIL  MOTÝLIK  NÁDRŽ  NASTANE  OPORA  OZIÁŠ  PARANOIK  PÁSKA  PLNKA  PONOŽKA  PRÁVO  PROFESIA  RIADOK  RUMBA  SKICA  SKUTOK  TATRAPLÁN  TENIS  TLUPA  TRILÓGIA  TRÚBKA  ÚŠKRN  VČELA  VEJÁR  VESTIBUL  VINEA  VKLAD  VODÁREŇ  ZAMBDAS  ZINOK   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: