Osemsmerovka na Petra a Pavla | krizofky.sk
D E V I A T K A O E M A S K A D
G K O P Á T I S K R A O T Č T R
A R M A L V K L T M A K R E U A
K U A S O Y É O A CH E Í P Č L T
P R Á C A Z V S Č V K N I I A S
O S P A I I N O Ú Í A Č E N V A
L U O A D Á N P N Ľ K E Ť A Á B
K S T A L I N O V A O R G A N U
Á F L U D I L B Ť N L G K S A Z
Z K A Ž A S Š E A R E Č Á K B O
A P S B P D H K J B A U F A B K
R Č D R Á I O R R N N I H L A N
O K I N Z V B A Z A A L A Y O N
F B E D R Á O J Č C T K Í V E L
M Š T A O K J A E A A A N E Y H
A H A L V R S N N A N D E N Á R

Slová Osemsmerovky:

ABBAN  AMFORA  ANJELI  BASTARD  BEDRÁ  BEGGA  BLIDULF  ČEČINA  DENÁR  DEVIATKA  DIETA  DIVÁK  EKLÉZIA  FIACE  GRACIÁN  HLTAN  HOBOJ  HYENA  CHVÍĽA  IHLAN  ISKRA  KÁČER  KANOE  KLADIVO  KMENE  KOČÍK  KOZUB  KRAJAN  KUPCOVI  LEVÍK  MASKA  MORČA  NAČAS  NATANAEL  NÁVAL  NOYALA  OBLAK  ONIAS  OPÁTI  PASCA  PAULÁN  POSOL  PRÁCA  PUMPA  REČNÍK  RODIČ  RUČIČKA  SALTO  SKALY  SLONÍK  STRPIEŤ  ŠKRATA  TEPNA  URSUS  VLAHA  VNÚČATKO  VPLYV  VZNIK  ZÁKLOPKA  ZÁPAD  ZNAČKA  ŽBRNDA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: