Osemsmerovka na Prokopa | krizofky.sk
A T A Š O N V O R E Ť A Z
Š O L T V I Z Á Ž I S T A
I V Č A Q V K B U K A B D
K I Y R M R A C I N L O C
M S P R O S O N E O V F A
I O R T O T Z C N B L L A
N I O E K V Á D O R Á Ó I
A M T M U A N K B N R R G
K L E T R A K A O A E A G
S A M O T A B G Ť L B O O
I T P P S K A D O V D O L
M Á O O A I K A R A O K E
Z A R O D O M Á C N O S Ť

Slová Osemsmerovky:

BABKA  BAUER  BIOLÓG  BLOND  CADOG  COLNICA  DIAGONÁLA  DOMÁCNOSŤ  DORAZ  FLÓRA  KARAOKE  KARTEL  LOGGIA  LOKÁTOR  MISKA  MOTORKÁR  OBRNA  OBVOD  ODBER  ODVOD  OSIVO  OTČIM  POTME  PROSO  REŤAZ  ROVNOŠATA  SAMOTA  SMALT  STRUK  ŠIKMINA  TANEC  TEMPO  VIZÁŽISTA  VLASŤ  VRSTVA  VYROVNAŤ  VZNIK  ZÁPOR   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: