Osemsmerovka na Cyrila a Metoda | krizofky.sk
Ť E K A L S M A N F Y F I
C Š Á B Ú S O K E L L R C
B I Z M U T H V H O Á A A
E K R A S S U E G T D N I
É A M G Z Á T I Š I E K R
K N R A I Č N R H L P V E
Š A L B R I E K A A Ý T V
P M B O M A U O A K K A E
O A K A K R M P U A A D N
R T R A Í Š H P L U T O B
T R Á N O I C K A D O H Z
K N L L Ť A R E I B Z O P
A R I A D E N I E G Y P T

Slová Osemsmerovky:

AKCIONÁR  ALENA  BIZMUT  BOTULPH  DLÁTO  EGYPT  FLOTILA  FRANK  GAMBA  HRNČIAR  IGRIC  KAKAO  KRÁLI  KURÍN  LAKEŤ  LAKTE  MINIGOLF  MOHUTNE  MRZÁK  NEVERIACI  PEDÁL  POHODA  POKRIEVKA  POZBIERAŤ  RABBI  RAMPA  RIADENIE  SÁNKA  SOKEL  STRAKA  SÚMRAK  ŠIKANA  ŠKOLNÉ  ŠPORTKA  TEHLY  VÝKUPCA  ZÁTIŠIE  ZHODA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: