Osemsmerovka na Patrika | krizofky.sk
A N M Y H H I C J E D I S A
K Š I K M I N A A U O C K J
P A K S A D N A B C L V O E
U K R A D E M A N A I R B L
R G Í M I L O S L A V K A A
CH A U L E B U M N A Y O S T
Š Z H Z T N K Í E I CH T K I
K D N O O O I R A L M R Z R
V A V B E C K O V A E S Á U
A A S N B O Ž S T V O T Ť T
R Á Z Á E L E E E A A A A A
A Ý O M R N J T V D L V Ž M
M M P O T K A N B A M B U S
Š P E R K O Š E Ľ A H A N S

Slová Osemsmerovky:

ALEJA  ANZELM  ASIDEJCI  BAMBUS  BANDASKA  BLATO  BONUS  BOŽSTVO  BRIAN  CVRKOT  EIDAM  ELEÁZÁR  GAZDA  HLIEN  HYMNA  CHALAN  CHRUPKA  ILAVA  KASÁR  KOENZÝM  KOŠEĽA  KOTLÍK  KREVETA  MASKY  MATEJ  MATURITA  MOÁBCI  NAIVKA  OLIVY  OMELETA  POTKAN  RÍMSA  ROMÁN  SEDMA  SKICA  SKOBA  SNAHA  STAVBA  ŠIKMINA  ŠKVARA  ŠPERK  TOVAR  UGUZO  UŤALA  VETVA  ZÁŤAŽ   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: