Osemsmerovka na Ivana | krizofky.sk
C Ú Č T O V A Ť D O S T A Ť
K A A N L P A K D B L A T H
R A M U O N N R V CH D A Z A
Y U R N V L O P T O Š B A A
H R O Z O D L D R D CH Ľ K T
A K F R A N C Ú Z S K A Í R
D A H A N S K H S A I M R A
A N R B O O L I F T J A P P
M Y X B G U Y A N A U Z E S
K A L I CH A T A S Š M P S R
O Ú D O L E N O L É E I T A
E N T U C E T U N A T I E G
I A N I Ž O F I A N O K R A
E C N A K U P E O S T R I H

Slová Osemsmerovky:

ADAMKO  AMNON  ARKONA  ATAŠÉ  BLATH  CLONA  DOSTAŤ  DOZOR  ESTER  FAKĽA  FELIX  FORMA  HAGAR  HLUCHOTA  HRIEŠNIK  HUMNO  INDIGO  JASOT  KALICH  KONOPA  KRYHA  KÚTIK  LOPTOŠ  MAĽBA  NICETA  NOUMA  NOYALA  OBCHOD  OBRNA  ODRODA  OLOVO  PRACHOVKA  PRÍKAZ  PRSIA  PUKANCE  RABBI  SAUNA  SITNO  SNAHA  SPARTA  STRIH  TOTEM  TUCET  ÚČTOVAŤ  ÚRODA  ÚSTUP  ZJAZD  ŽOFIA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: