Osemsmerovka na Amáliu | krizofky.sk
S M E T I A K A P E I T S A Ť Š
R E Ť A Z Á K O N M Ä K K O S Ť
Ť S J M I Č T O I C A F A V O T
Š T Y R I M M A R C H K O I N É
Á O A N E Y H B Á R J O A E Š S
L O B C D M A M T S A E L CH U U
P Á D L O H E A A Ú F A S A L T
V R O L L I N G T S T O N E S E
S O N U I O R T E M A L I A R A
Č D T T D V Á Š C E P Z C L H L
A I T H Ň N O S I V O O O I A D
T Č A E Y E T S K T I M N Š T E
Á D K R A R Š O Š Í R K A T I R
N A T P Y R K R P F L F E R I T
E S I S S R E T S E CH A E R Š S
R E K A S A M A R É Š A B Ľ A M

Slová Osemsmerovky:

ASTMA  AŠÉRA  BALÍK  CVIKER  ČIARY  ESEJCI  ESTER  FACIO  FERIT  FOILA  FRMOL  GAMBA  GEMER  HRTAN  HYENA  KACHLE  KNIHA  KOINÉ  KRYPTA  LAETUS  LUTHER  MAĽBA  MALIAR  MASAKER  MÄKKOSŤ  MESTO  METRO  MYDLO  NICON  ODHAD  ODLIV  OSIVO  OTČIM  PÁDLO  PLÁŠŤ  POTME  RENÁTA  REŤAZ  RODIČ  SITNO  SLUŠNOSŤ  SMETIAK  SORTA  SRDCE  SRŠEŇ  STRED  STRYNÁ  ŠEPOT  ŠIITA  ŠÍRKA  ŠŤASTIE  ŠTYRI  TAKTIK  TALENT  TATÁRI  TIŠRI  TITUL  TRYSK  ÚSMEV  UŠIAK  VÁBNIČKA  VIECHA  ZÁKON  ZOŠIT   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: