Osemsmerovka na Krištofa | krizofky.sk
Ž A Y A A S I P D L O J
E U T N K N A H Á Č B O
B A R O P O N R L D I B
R B K N M L O Ť S A L V
O A Š A Á H K M M N N O
N Ý A M A L I A R A I K
Z V M S A E L C A I N V
D A A A CH E I M D R Y O
T R A N Z É T U R B A Ľ
P CH O A O S M R E K I B
X Y G K S E T A A R F A
I S CH I A S S K U P Á Ň

Slová Osemsmerovky:

AFRAATES  AKORD  BRIAN  BRONZ  GAZELA  HMOTA  HORÁL  IDUMEA  IHLAN  IKONA  ISCHIAS  KAKAO  KOVBOJ  MANONA  MAŠKRTY  MIECHA  NAHÁČ  OBILNINY  OBRNA  OPORA  PÁDLO  PARTE  PRASA  SCHÉMA  SKOKAN  SKUPÁŇ  SMIECH  SMRAD  SMREK  SYCHRAVÝ  TRANZ  VLASŤ  VOĽBA  ŽURNÁL   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: