Osemsmerovka na Jozefínu | krizofky.sk
G M O N E S S A S T R O L Ó G
E K O A R A K K K R Á S A CH D
B U K A J P Č Ľ L D A Š É R A
U P A A H S M A O K Á T E L P
Ľ U R B U O A I N M O S N I O
A M B A S P L D Š K I A O Č L
O P O S L A Ť Ú O N J R L E L
Ť A K I E N E R G I A Z B A O
R Ú A N B J L Ú P O K Á J A M
D Y N U A O B R A T B V O O K
U N T S P H A K CH K Í E R I I
K I O I Y L R A A CH C J D D Š
K V N E E K H R R C R O Z Á N
H A N N A R S A T K Í P E R R
A A A E R A D O S Ť D R I F T

Slová Osemsmerovky:

ALENA  ANTON  APOLLO  ARCHÍV  ASTROLÓG  AŠÉRA  BÁBKAR  BASINUS  BUTIK  DIAĽKA  DRESING  DRIFT  DUKKHA  FEOCK  GEBUĽA  HANNA  HRABLE  HUSLE  HYENA  CHRLIČ  INSOMNIA  JAKUB  JARMO  JASOV  KACÍR  KARAOKE  KOALA  KOBRA  KRÁSA  MAJÁK  MIŠNA  MONESSA  NAPOSPAS  NÁZOR  OBEDÁR  OBRAT  OSÁDKA  PIJAN  POLROK  POSLAŤ  PUMPA  RÁDIO  RADOSŤ  REPÍK  RÚRKA  RYTIER  SIENE  SKLON  SKYSNÚŤ  STRACH  ŠIKMO  ÚLOHA  ZÁVEJ  ZDROJ  ZRAST   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: