P V T R A K Y D A Ň U H
Ľ H R A Č K A A T I L E R A
R E A CH Á M A K R E L A O Š K Á
E T S N L V N R G M J D X O R N
Š A L Á T I O R A P E E K D O S
O K E K R K E J S O Z S E B T T
K A Ž D E Š Á B U U U B I V O U
D Č Í N S K Y A T R I G R A M H
O Y R B M E T L N N T B S L C A
K O K O Ú Š CH E O I I T I A O E
L N A F T A E T S T P L O CH A H
A Ó A E O O N É O T S U K L U Š
D D Ň T K A R B K T R A R E I A
Y A T E N N J O P Á N O L K S P
R A B A I C K A E R O M N Š
Š O R O F E C I N O K O

Slová Osemsmerovky:

ANTON  AUCHIBIUS  BEDRÁ  BÉTEL  BRLOH  CAPKO  ČAKATEĽ  DOKLADY  DRINK  EGREŠ  ELITA  EMBRYO  FINTAN  GIBON  HRAČKA  HUŇADY  CHLIEB  JEZUITI  KANEC  KANOE  KONTO  KOŠER  KRÍŽE  LEKNO  MAJÁK  MAKRELA  MESIACE  MOTORKA  NAFTA  NÁPOJ  NECHTY  NICEFOR  OBETE  PILOT  PLOCHA  PRÁVO  RADÓN  REAKCIA  RODEO  ROKENROL  ROTOR  RUSKO  SKLON  SMÚTOK  SRŠEŇ  STOLY  STROM  STUHA  ŠALÁT  ŠATŇA  ŠIKMO  ŠKRUPINA  ŠTART  ŠTEŇA  TEMPO  TOAST  TRAKY  TUZEX  VALACH  VRCHNÁK   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: