Osemsmerovka na Samuela | krizofky.sk
V N I D A O B Č A Z A K Ô D T
Ň S D S K C S Z R J S R N E C
A A P R L V E O O N Y S O L Z
T I D I Á R A B R A N F H P B
K N A R B B Ý L E P A O Á K O
A O Y S O V I E T S K Y Z K R
Š A A V Á V A K CH N L E S Í K
A K I E H R E A D V O R A N Š
P S R M A Š K R T N Í K K A A
O Y T I L Z Ť Á D R U Ľ Á I D
L R Ž R D Á T U M Ľ Ú S A Z Ó
I A I Á A L Ď N K Č H B E Ó Z
N O R T E M A A E A O L A R I
Á H Y V O R T J O G N U S O P
R E Z B A L E N A H A L D K E

Slová Osemsmerovky:

ABRAN  AGENT  ALENA  APOLINÁR  ASPIK  BOADIN  BREZA  DÁTUM  DLAHA  DÔKAZ  DRÁBI  DREVO  DVORAN  EMIRÁT  EPIZÓDA  FOYER  HALDA  HRÁDZKA  CHVÍĽA  ÍRSKO  JANUÁR  KĽÚČE  KĽUKA  KORÓZIA  KRÁSA  LARVA  LESÍK  METRO  MLÁĎA  ŇADRO  OBÁLKA  OBLEK  ONIAS  OPORA  OSIVO  POSUN  PRESUN  PROSO  REZBA  RYSKA  SEBEC  SRNEC  SVÁRY  SYNAK  ŠKRIDLA  ŠKROB  ŠŤUKA  TEOFA  TEROR  TROVY  TRÚBA  ÚHONA  VŇATKA  VÝBOJ  ZÁHON  ZÁKON  ZLOSYN  ŽIARA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: