Osemsmerovka na Jolanu | krizofky.sk
N N
V O A A Á Ú
Ý O C N I T Z D
K U D I U C A J A Z
R O A O N N N H K A
M C H E M I C K Ý A
E C D R S E I T V R
K N D I O D O L R Z U K Ť L
R R O Z M A R O M Á A P S I D A
S É E N E K V H T E R O I N U J
R L Í V O L R Č I N Č I L A
K L E E E Y R A I Č
T A P R V O K T N E
U K M Í Z A P R Í L
A K V O N I L A M A
K E P K E K S R
S M A T U O
K K

Slová Osemsmerovky:

APRÍL  APSIDA  ČAKANKA  ČIARY  ČINČILA  EADSIN  ISKRA  JUNIOR  KILOVOLT  KLEOPAS  KONVERZIE  KORAL  KUKLA  MAKLÉR  MALINOVKA  MEDZNÍK  MEKKA  NÁTAN  NICON  NÚDZA  NUNCTUS  ODHADCA  OHREV  OHROMENIE  POČIN  POZORNOSŤ  REZIDENCIA  ROZMAR  SKAUT  SRDCE  SRNEC  TRAKT  VODOMER  VÝKAZ  VÝKRM  ZAJAC  ZÁTREPKA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: