Osemsmerovka na Ľudmilu | krizofky.sk
A K T Í R O S A R T
K A R A B Í N K A Ť
I O L A A I S I A B
Ž E R P T L D V R U
N E V O J A K O Á A O I Á Š T P C P
K A K A O A CH L G R T K R R I O E R
A N T T L A H E A V Y K Á R Y T N E
N L R Ú R K A V A A K R O Z D V I H
A E I M O Á A A E H S H O K E J J L
B K D L A C S A P O P T V T R Ň A I
E I S P Ä S T E M R O O O A O I R A
K N A O D I M E T A L B L N D M K D
I T Ť A D P A E I V U I N O E V U A
E T R E B D A E O T A S T N O R F Č
P O D T I T U L O K
S Í L K E Č T N Ď E
A C I D A H O E I L
Ť S O N M O R K S V

Slová Osemsmerovky:

AGÁTA  ALEJA  AMAUS  ASTMA  BERTOARA  BRITVA  BUTIK  ČEKLÍS  DETAIL  DOSKA  DOTYK  EADBERT  ETAPA  FRONT  HADICA  HOKEJ  IKEBANA  JAHVE  KAKAO  KARABÍNKA  KÁZEŇ  LARVA  LEKNO  MDLOBA  MOTOR  NEVOJAK  NIKEL  ODPIS  ORLOJ  PASCAL  PÄSTE  PIROH  PODTITULOK  POLEVA  PREHLIADAČ  RACHOTINA  REĎKOVKA  RODEO  ROŽOK  RÚRKA  SKAUT  SKROMNOSŤ  SPOLUAUTOR  SVÁRY  TATKO  TESÁR  TIŠRI  TONER  TRASORÍTKA  TRIDSAŤ  TVAROH  UKRAJINEC  VAROVAŤ  VINUTIE  VOLVO  ZDVIH   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: