Osemsmerovka na Matúša | krizofky.sk
R B
A Á S A R A
A A D R A T N I L F
Š Y T I R B É E Á H T R P V
K C K R O Z O P T C L D O V I Č U A
Č L T E U N U CH S V I D E O A A E A L H
T A B B L M V H Y E N A I A J A L K U K
M U D Ľ Č E A A N I B I R P C C A M A A
P N A A Ľ T M K M E N E A K E I O A P O
S T H K Ľ R U U M E L E C B Ó R K J T R
K R Ň A S H O Ť R P N F S T D P V S K O
V A O V E I N Z A S V E I E V A I O Ť Ž
Z K R I Ý H R L V L C K I R S R S A Š T
M A D A M L U A Y A A T K S T R K K R E
O M A R O B E S I A H O Í A K Č A E M K
U Ň E A K Y T I C Č A D O A T Z N S
Ň S I E T E T E B O N U E A
L Á S K A A P S Ľ D
F A L C E A
P C

Slová Osemsmerovky:

ABDAS  BRITVA  BRITY  CESNAČKA  DCÉRA  DEZERT  EFEKT  EUNUCH  FALCE  FLINTA  HĽADAČ  HLIEN  HUMOR  HUSITA  HYENA  JAMKA  KARAOKE  KAVIAREŇ  KLAUN  KMENE  KÓPIA  KUKLA  LÁSKA  LETIACE  MADAM  MATKY  MRAVY  ŇADRO  NARSES  NICETA  NOUMA  OBETE  OKRSOK  PALUBA  PAULA  PECIAR  PLATCA  POZOR  PRIBINA  PUBERTA  RÁDIO  RIEKA  RIFLE  ROŽTEK  ROZVAHA  SEBEC  SIENE  SIETE  SIVKO  ŠKATUĽA  SKAUT  SKAZA  ŠKEBĽA  SKICA  SMRŠŤ  SODÍK  STÁDO  STENA  TEMNOTA  TERSA  TRISTO  UČIVO  UMAKART  UMELEC  UŤALA  VAJCE  VČELA  VEĽKŇAZ  VIDEO  VLYSY  VRHAČ  VRKOČ  VÝLET  ZNIEV   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: