Osemsmerovka na Zdenku | krizofky.sk
A N M Y N O R E I H A S Á Z M S
A Á P O Z I N K O V A Ť O L L O P A
R Č I D A L CH I Í L H K Š T A N D A R D
H R Á Š O U L P A N O V N Í K Á Ú I A K P N
T O T K A O S T S L V Ý É Í N A Ú Ž E R A S
P D V R O A S O S O O R N M K V R T I Č B K
O I B O A T CH A Š K R O I R P A O S E T K O
S N S B R U K L D Š P Č O V L Ľ A I O Č O O
L A Á U R C Ä E A N T I K O T H D L L P Ú K
Í Š N B N O E K F O Í E K B A I Ň A O Ó Ľ S
K K K U A M R I V E Ľ K E J V Ž M E P E F A
A O A K B E L N T Y O M Ú A P R O S T O T A
P L R A B S Ú E T B P R A V O S Ť A Y S T Ť
T A R J A Č N F O Í O A O N O O V L E K O S
R G R P A O U Á R A T N G B B A L T E M P O
O M Á T R R G M T M K A N A D A M O U Á Č N
P U CH A E V Á I E U D U V Y K O Ľ A J I Ť M
Š I O O V I T S M O R A V Y L D O A Č S E E
Š P S Ý P K A I I N Z A O D L E T A E K G J
Ó I L K Á R A B C O A N A R O V D K R A
Z N A R T M N Á S Í N R K A O A E A
Š A M P I Ó N Ť E V H A J R Š P

Slová Osemsmerovky:

ABBAN  AGAPY  APOLLO  ASPIK  BARÁK  BERKA  BONNY  BRAULIO  BRUCHO  CHLADIČ  ČIČAVA  CISÁR  COMES  DLANE  DRZOSŤ  DVORANA  EFEKT  EGREŠ  EMBARGO  EMPÍR  FENIKEL  FÓLIOVNÍK  HIERONYM  HOVOR  HRADY  ISKRA  ISLAM  JAHVE  JAKUB  JEMNOSŤ  KAKAO  KANADA  KOINÉ  LEBKA  LISTŽIDOM  LOPTY  MAČKA  MEKKA  METRO  MISIA  MRKVA  NÁČRT  NÁNOS  NÁTURA  NÍSÁN  NORMA  NOUMA  NUGÁT  OBAVA  OBJAV  OBRAD  ODBOR  ODLET  OHNÍK  OLOVO  ONIAS  OPÁTI  ÓPIUM  OSADNÍK  OSTEŇ  OTČIM  OTVOR  PARTE  PAVEL  PONÍK  POSLÍK  POZINKOVAŤ  PRAVOSŤ  PRIOR  PRISAHAJÚ  PROSTOTA  RODINA  ŠACHTA  SALTO  ŠAMPIÓN  SÁNKAR  ŠICHTA  SIVKO  ŠKOLA  ŠKOLNÍK  ŠKROB  SLNIEČKO  SLOHA  SOCHÁR  SOKEL  SOPĽA  SPÁJA  ŠPINA  ŠPORT  ŠTANDARD  STOPA  STRUNKA  SÚČET  SÝPKA  TEMPO  TENOR  TIKOT  TLAPA  TOKÁR  TOPOĽ  TRANZ  UJČEK  ÚŽERA  ÚŽITOK  VIDIEČAN  VIKÁR  VNÚČA  VTÁČA  VYDAVATEĽ  VYKOĽAJIŤ  VÝROČIE  ZÁSAH  ŽIHĽAVA  ŽRALOK   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: