Osemsmerovka na Leopolda | krizofky.sk
Š K A Č I C A Y A A A H A Z Í L E I L I B O
V I K V E A T A T N F E R T C I N A P T Z Š
Ý O F M Ý N Ľ A I I A R F R N D G P L Á Š Ť
L S E R A F M T Z N R I O E Z E Z R P T O A
E N K Ž A A U I A E R B L N K A L A I I K V
T C R V C S Á K E D L E N U T T D P J C O A
H E U J A Š I L M Ú D R Y T J O S L A V L R
S Y A K Č Á T O I S I T S T U M O F N P O E
V V G B I Á Á T S A K R A M O H R I E V A Č
Ä E Á I N N K R Á L I P Y E R H T K N O A E
T L Ľ R E É A E R R O T A T S E A A M CH C V
O P T M Y N R B P Ť R H Z Á Š CH K N A D Ú K
S T S A O T A U A Á K O A L A O S Y N O D A
Ť Í A B K Ž H H V Ý R O K T A P H A D Z E S
P D R Z O S Ť A K M V T S B M E T R Á K V S
K A Z A J K A C L A I A O N Ó R A B T O Ä L
T Ľ I N O S I Č T U P L D CH H I L F R É Z A
P H R L T R L R R O Z B O Ú Y E B N O O E B
I O E E É I A R E M Ý V S S S D O U U E Ň I
E C N F B M K E Č N Y S A K Ť S Á N K A T N
T A S R K D A R B O E R D O Ť S O N C A L A
A CH A P O S O K O L N J A K P R É M I A J K

Slová Osemsmerovky:

ABNÉR  AMACJA  BARÓN  BLATH  BLATO  BRITY  CELOK  CEMENT  CITÁT  CNOSŤ  CUKINA  DATĽA  DELENIE  DRIFT  DRZOSŤ  EFEKT  ELÍZA  EMISÁR  FACKA  FEOCK  FRÉZA  FRONT  HALUZ  HERIBERT  HMOTA  HRTAN  HUBERT  HYGIENA  IGRIC  IRENEJ  IZIÁŠ  JAKUB  JULIANA  KAČICA  KAMÉLIA  KAZAJKA  KEFKA  KLAUN  KOALA  KOJOT  KRÁLI  LIBRA  LIŠAJ  MANDÁT  MARKA  METÁL  METRÁK  MILOSŤ  NÁDYCH  NAHOTY  NOSIČ  OBILIE  OBRAD  OBRAT  OBZOR  ODBER  ODCHOV  OHĽAD  OHRIEVAČ  OKOLO  OPACHA  OSADA  OTÁČKA  PANIC  PASTA  PEKÁČ  PEKACH  PERIE  PIETA  PIJAN  PÍSMENÁ  PLÁŠŤ  PLENTA  PLEVY  POŤAH  PRÉMIA  ROVNAKO  ROZTRHOL  SÁNKA  SERAF  SERŽANT  SFÉRICKÝ  ŠIFRA  SKAZA  SLABINA  SLOHA  SMREK  SOKOL  SORTA  STATOR  ŠŤAVA  STENA  ŠTYRI  SUTINA  SVÁRY  SVÄTOSŤ  SVORNOSŤ  SYNČEK  SYNODA  TEOFA  TOAST  TRÁVA  TUNEL  TUNER  ÚDENINA  ÚSKOK  VAFĽA  VATRA  VÄZEŇ  VEČER  VEDÚCA  VEĽMOŽ  VJAZD  VÝFUK  VÝLET  VÝMER  YSARN  ZÁBLESK  ZÁPAD  ZLOBA  ZRAST   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: