Osemsmerovka na Cecíliu | krizofky.sk
L S S A G J A T
A R T A V K N T
K R O Á C Á V O
Á Ý K I D Y L A
P E M Z A A CH R O A S Á P S
A Y P K M A V K P K T Y L A
A B B D N E O E V A S M T V
CH Y Ž N Á Á S E L O P A CH A
R E B R O V T I P Á Š R N H
A D V Z T Y K K G É N Ó U O
Ť Z R O K A A A O R L D Ť S
S O K S V K L A D E I D A M
T R I E A E A P M U Ž C L A
A D N O S R R Č Á V T Š A N
E Ú Á I Č I E A
T C N Z L M R R
A I T Á P O Y K
V T Z O K N L S

Slová Osemsmerovky:

AKCIA  APRUS  ATAŠÉ  CHVOST  CHYŽNÁ  ČREVO  DÁVKA  DISKY  DROZD  EIDAM  IDYLA  IGRIC  KAKAO  KVETY  MARÓD  MELÓN  NÁDCHA  NÁLEV  NÁREK  OHAVA  OKOLO  OKTÁN  OPACHA  OPÁTI  OSMAN  PEMZA  POSYP  PRÁCA  PRIOR  REBRO  REVUE  RYBKA  SKRAT  SLÁVA  SLNKO  SONDA  SPÁSA  SRNEC  STÁDO  STOKA  ŠTVÁČ  SÚCIT  TAJGA  ŤARCHA  TEMPO  TOAST  TORZO  TRÁMY  TRŽBA  UŤALA  VATRA  VINIČ  VKLAD  VZTYK  ZÁKAL  ZÁLIV  ZÁSEK  ZMESI  ŽUMPA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: