Osemsmerovka na Klementa | krizofky.sk
O A K A K N Š A R A I Ž B U F E T L E J N A
A M É CH S A Á A B E L CH M G E A H O L Ú Ľ Č
M L Ľ T L M I Č O G U R K U L M A P R Í L Í
R E V E H I L Á R B Á A U Z I J A Ú V Z N S
K H J CH B CH E B Ý T Z R B O X E R CH Á P O P
A A L B Ó Á A V O H CH O O Č Y Ú S P E CH H N
Š S E Č O R O CH O F V U R J I K A T A R Á A
E O P B L Á E D I Á R I N E K S Š A V V Z K
Ľ D R A D N A B B R H O L U B O A Í R Í E A
B A A R K Z O Á K Y M I N D E X N H L E L L
D L I O A Ž R K O V T I P T O K N E G Y P T
A F E K T O L S T A L K R A O O Y A D B U O
T S S S K T Í E Ú A D A A D M R M I H R M E
I A M R K A K M S Ť P Z H R E B F A N U A S
K D S Í D L O T T A A A A A T E A É I CH L A
A L X N R B M O D R D Ž A G O R D P N O D S
K A J I P A I P O T S E M C D O Ó A H N U A
T B A V Č D K D T E C T K A K I N A U N I S
É O A H I N K R A P E E U N K R A B Í N T V
R J H R A N A Á Z R N T L S B P Á M Í R S Á
R A D A R V E M S Ú O S N O T N A L O T O R
T R Á M Y U Ú A V R K O Č S K T I M I L K Y

Slová Osemsmerovky:

ABGÁR  AFEKT  AKTÉR  ALEJA  ANJEL  ANÓDA  ANTON  APRÍL  ASTMA  ATIKA  AUTOR  BALDA  BARLA  BAUER  BEĽMO  BLATO  BLESK  BOJAR  BOXER  BRUCHO  BUFET  BUNDA  CELOK  CHÁRÁN  CHLEBA  CHLIEV  CHÓREB  CHOTÁR  CHVÍĽA  ČIARY  ČLNOK  DORAZ  DOSAH  DOTAZ  DRÁMA  DRIFT  DROGA  EGYPT  ELIÁŠ  ELITA  ELÍZA  EUNUCH  FELIX  FEOCK  FRONT  GARDA  GAZDA  HASIČ  HELMA  HEVER  HILÁR  HOLUB  HRANA  IDEÁL  IDIOT  IDYLA  IMRICH  INDEX  ÍRSKO  KAKAO  KAPSA  KAŠEĽ  KNIHA  KOMIK  KONEC  KORÁB  KOSTI  KRÁLI  KULMA  LEPRA  LIMIT  LÍNIA  LÍŠKY  LOPÚCH  LOTOR  MACHER  MAPKA  MESTO  METOD  MÍNUS  NÁČRT  NÁVRH  NYMFA  OBJEM  OBRAD  OBRNA  OBZOR  ODBYT  ODHAD  ODLIV  OPERA  ÓPIUM  ORLÍK  OŠTEP  OTLAK  PARTE  PAVEL  PETRA  PIJAK  POTME  PRAHA  PRIOR  PSÍČA  RABÍN  RADAR  REBRO  RÍMSA  ROJKO  SAUNA  SCHÉMA  SÍDLO  SKAZA  SLNKO  SLOHA  SLUHA  SOSNA  STROM  SÚŤAŽ  SÚTOK  SVÁRY  TAXÍK  TERSA  TLMIČ  TORZO  TRAKT  TRÁMY  TURNÉ  UGUZO  ÚLOHA  ÚSMEV  ÚSPECH  ÚVAHA  UZIJA  VINEA  VÍNKO  VINNÉ  VLAHA  VRKOČ  VÝBUCH  ZÁHON  ZÁPAS  ZHODA  ŽIARA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: