Osemsmerovka na Emíliu | krizofky.sk
Š T I A L J O R T S
T R E Z B A L A P L
E A D N O S Ľ O Ó O
K H A E A T K C P V
O K Z M A R E C I Á
T O G I L T O É D M A R R U N R É B U S
J A B R A N CH R O Z B Á O M Á T U P E C
D A B I N S O F L K A N A K A D O A P T
A L Č O Í A T P O L A K E A U P I R R T
L E A M Z I A R V T I P Z N R C Ť U Í U
P D D B E K E R O S I B O O A Y S A R N
Y I R K U Ň Y R O M Š O S P R T O L O D
S S I Á M V I Y Z U E I B S O B K R D R
O K N Ý Ú S T U P A Ť Š K S R L A E A A
P Y K Á N H A I R C A K C I A N É C S N
M N CH L I E B A E U
A I O I R C R N S J
E N X E T CH I R T Č
A E M A A V T A A E
A C N I M C Y H L K

Slová Osemsmerovky:

ABRAN  AKCIA  AKOSŤ  BIEUZY  BISOR  BOZKY  BRIARCH  BRITY  BRLOH  CENINA  CHLIEB  CINTORÍN  CLONA  CUKOR  DATĽA  DISKY  DRINK  DRUID  FRÉZA  HARNACK  IZMAEL  IZOTERMA  JAČMEŇ  JASTRAB  KEREM  KOREŇ  LAICI  LAURA  LIGOT  LOPÁR  LOPTA  MAREC  MATRICA  MAXIM  MENZA  MEŠCE  MINCA  MUEZÍN  NÁKYP  NÁREK  NÁUKA  OCHOTA  OLOVO  ÓPIUM  OSIKA  PEČIATKA  PEKÁR  POKRM  POPOL  POPROSIŤ  POSYP  PRÍRODA  RÉBUS  REZBA  ROZKAZ  SCÉNA  SCHÉMA  SEKTA  SIESTA  SIROTA  SLOVÁ  SONDA  SPONA  ŠTEKOT  STROJ  SUNAR  ŠUPINA  TRUST  TUNDRA  TUPEC  UBALD  UJČEK  ÚSTUP  VINEA  YSARN   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: