Osemsmerovka na Gejzu | krizofky.sk
H R A N A M A L T S A R C H
W D O N I A S K A K E B E R
X E D N I N A B N U A D N I
K C S L E N O É M R L R A V
A E Á T I A C A E Í S T T N
K M E M E S T O B N A L A A
A B D A S R A A M I P Ť R N
O E A K D U N A J I A C B V
S R I R E Í A E G CH L E B A
B C R Í K O Z M A O T I E L
A E U Ž O I E U A K H L O U
L U C E R N A D G N Ó Z A L
R É Š A T A A I N A R Y T D
C Á F I N O B L E M O V K A

Slová Osemsmerovky:

ABDAS  AMÁLIA  AMAUS  ATAŠÉ  BANÍK  BECAN  BONIFÁC  BRATANEC  CURIA  DECEMBER  DEKOR  FARIZEJI  GNÓZA  HRANA  HRIVNA  CHLEBA  IDUMEA  INDEX  KAKAO  KOZMA  KRÍŽE  KURÍN  LEMOVKA  LUCERNA  LULAV  MANKO  MANNA  MOCNINA  MRZOL  OBETE  OCTAN  ONIAS  PIGMENT  REBEKA  REUMA  SCÉNKA  SEDAN  SEDMINA  SKICA  SRNKA  TLAMA  TLAPA  TRAKT  TYRAN  ULTAN  VYZLIECŤ  WESTERN   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: