Osemsmerovka na Agátu | krizofky.sk
C Š I B A Č R R B A M T S A V
O R E V U E Á O M R J V B Í Y V D
L T S A R Z L B A R E I V A D O N I A
R A K V A O O I R S K A Z A R L A E N I V
P U K Á N D L B H O O C U A V O S O G O L
N R Z R B L A T H O P A D O S A H O O B B
M A Á Y É E Ó F L O D K A Z O Ú L S R S L
O P M E T T L Ľ E A U M O T T O O I T A O
A R K I A I A Á L K V U Ä R L B T L Á H K
H Í Y N R G T K E R T I R K A Y R Č K S Ň
A L A T I N S K É D O P R Í S L O V I E A
R H J T E Á O S P D I Ó D A M P K T N M P
P T Á T I C A I S E M R I S I S S A U O U
R P P R K M E N E P Ž N V C Ž A A E A K L
O P S Y D T S T O K A T A N E H S A L Á T
R L S P A K A R A T S E T O R A R P R E B
O E E Á E R A S C A U A L C C A O O A U V
K V M K F S L O L N T N E I L H Ž A B K A
Y O I T T A P U B A L D N O O K O V Y
C L A Ň Y CH U K T U A N V L N K A
T O A S T I A S K R M I V O A

Slová Osemsmerovky:

AFEKT  ANATÓT  APRÍL  ASSISI  ASTMA  BARLA  BONNY  BOREC  BREACA  BRITY  BRVNO  BUBON  BUZOLA  CELTA  CIFRA  CITÁT  CLONA  COMES  DELTA  DINGO  DIÓDA  DOLÁR  DOSAH  DRÁHA  DRŽKA  EUNUCH  FLIRT  HLIEN  HOKEJ  HRBÁČ  HROBY  IDEÁL  IGNÁC  ILAVA  KÁBEL  KAPSA  KMENE  KOCKY  KOMES  KORAL  KRÉTA  KRMIVO  KRSTŇA  KUCHYŇA  LAURA  LIBOR  LOGOS  LOKŇA  MALTA  MASÉR  MESIAC  MOTTO  MRKVA  NÁKUP  NICON  OBSAH  OCTAN  ODKAZ  ODLET  ODMÄK  OKOVY  OLOVO  OPÁTI  OPICA  ÓPIUM  OSADA  OSLAVA  OSOBA  OTČIM  OTROK  PEKLO  PESACH  PIETA  PLAST  PLEVY  POHON  POKRM  PORAST  PRAHA  PROROK  RAKVA  RASCA  REVUE  REŽIM  RIMAN  RÍMSA  RIVAL  RYPÁK  RYTEC  SALÁT  SALTO  ŠIBAČ  SÍDLO  SKAZA  SKLAD  SPÁJA  STATUS  STISK  STOKA  SVÁRY  SVRAB  TEMPO  TLUPA  TOAST  UBALD  UDICA  ÚHONA  UNIKÁT  UZIJA  VELES  VIERA  VINEA  VLNKA  VLOHA  VOLVO  VYDRA  ŽABKA  ZÁMKY  ZRAST   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: