Osemsmerovka na Idu | krizofky.sk
F A U N A K Š U R H
A S O S H B R U CH O
R D K V K U M Í T Ú
B N O L Í B D J Ž N
N Í L O A K O E A CH U E S E U V E R
G O R R A B X V G D R L N A B B A E
A Á F D Ú P V U E A K A L T O O U V
R A A K O D I A N A N U V N P H O E
Ú V S N J S E V T I P R Í A O Á K S
Z A Á N Ž Y CH M L U L A V R J Č A O
U T R A F R A H S O K Ž T B E B N P
A S K Z V B E F I N H S S A M Z O K
L Ú P O H O N T I A O A O V Š Ž E A
K S P A E L I P S A K O S Ť Á É O Ň
T A U Á E E C E N R
R S Z K C T Z E A O
A E A M A A B G Á R
P R A K M I L S O M

Slová Osemsmerovky:

ABBAN  ABGÁR  ABRAN  AGENT  AKOSŤ  ARCHÍV  ATAŠÉ  BARROG  BOHÁČ  BRUCHO  CHYŽNÁ  DIANA  ELIPSA  ESTER  EXPONÁT  FARBA  FAUNA  FIACE  FRANK  GARÁŽ  HARFA  HLINA  HRUŠKA  JUDEA  KANOE  KAOLÍN  KASTA  KLAUZÚRA  KLOBÚK  KOZMA  KRÁSA  KRÍŽE  LASER  LAURA  LINUX  LULAV  LUPUS  MACES  MOSLIMKA  NEDUH  OBJAV  OBRYS  ODBORÁR  OSTROH  OTLAK  PARTE  PINKA  POHON  POJEM  POVRCH  REVUE  REZEŇ  RUMBA  SEVER  SEZAM  SKLAD  SOPKA  SOSNA  SÚSTAVA  UBUNTU  ÚŽERA  VIECHA  VLOHA  ZÁSAH  ZHLUK  ZVADA   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: