Osemsmerovka na Edmunda | krizofky.sk
A L A Ť U J B A R B O R
A Í L V N A B A CH E R O
R R Á CH O S I O B D I V
K P K K O L B O S R Á I
S A Š S P E V Á K Á A N
I C A U C N O O L R H A
M D K Z A A C D C A A O
A O O L D I Č U T E M J
T Z B N F R A N K R Á T
A U U R A B O A A F N N
T B A M N O N J E T R O
K Y V Á N A F T O V O D

Slová Osemsmerovky:

AMNON  APRÍL  BÁLAM  BEDRÁ  BRIAN  BUNDA  CADFAN  CIFRA  ČIDLO  DUNAJ  FRANK  ISKRA  JÁFET  JARMO  JASLE  JETRO  KUPLIAR  NÁDCHA  NAFTOVOD  NÁMAHA  NÁVYK  OBDIV  OBLOK  OBRNA  OCEÁN  OKRAJ  OSADA  OZUBY  RECHAB  ROVINA  SOCHÁR  ŠKÁLA  TATAMI  UŤALA  VOLVO  ZDROJ   

Vpíš písmena čo zostali a over si riešenie
TIP: Stlač medzerník na klávesnici a Osemsmerovka ti vysvieti nevyškrtané písmená

 Odporuč Osemsmerovku: