Online osemsmerovky denne podľa mena v kalendári

   Viac Osemsmeroviek získaš vyhľadaním podľa mena.

Osemsmerovka na Ľuboša

Bol veľmi úspešný spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam.

riešiť

Osemsmerovka na Eugéniu

Legendárna postava britskej mytológie.

riešiť

Osemsmerovka na Jolanu

Základný stavebný kameň všetkých organických zlúčenín.

riešiť

Osemsmerovka na Ľudomila

Kapitán hviezdnej lode

riešiť

Osemsmerovka na Máriu

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry zapísaná do Zoznamu Svetového dedičstva.

riešiť

Osemsmerovka na Regínu

Mesto v ktorom stál najznámejší symbol studenej vojny.

riešiť

Osemsmerovka na Rozáliu

Fiktívna postavička z kresleného seriálu.V angličtine mu hlas prepožičal Dan Castellaneta.

riešiť

Osemsmerovka na Noru

V boji o moc porazil svojho brata, podľahol však Španielovi.

riešiť

Osemsmerovka na Silviu

Zakladateľ Novoperzskej ríše

riešiť

Osemsmerovka na Bartolomeja

V tajničke je ukrytý rímsky cisár, ktorý slúžil perzkému kráľovi Šápúrovi I. ako podstavec pri nasadaní na koňa.

riešiť

Osemsmerovka na Janu

V tajničke je hlavné mesto Čiernej hory

riešiť

Osemsmerovka na Lýdiu

Najkrajšia gotická stavba na Slovensku

riešiť

Osemsmerovka na Helenu

Vytvorili ríšu Mitanni

riešiť

Osemsmerovka na Milicu

Prvý japonský spisovateľ, ktorý dostal Nobelovú cenu

riešiť

Osemsmerovka na Leonarda

Známy palác minojskej civilizácie

riešiť

Osemsmerovka na Marcelu

Z tajničky odchádza rýchlovlak

riešiť

Osemsmerovka na Mojmíra

Čínsky trigram prenikania

riešiť

Osemsmerovka na Darinu

Mesto zničené Vezuvom

riešiť

Osemsmerovka na Zuzanu

Hlavné mesto Kamerunu

riešiť

Osemsmerovka na Ľubomíru

Červené krvné farbivo

riešiť

Osemsmerovka na Jozefínu

Čínsky trigram energie

riešiť

Osemsmerovka na Hortenziu

Sprievodcovia boha Dionýza

riešiť

Osemsmerovka na Dominika

Obdobie japonských dejín

riešiť

Osemsmerovka na Jerguša

Druhý pár končatín pavúkov

riešiť

Osemsmerovka na Gustáva

Zelené farbivo (pigment) obsiahnuté v rastlinách

riešiť

Osemsmerovka na Božidaru

Čínsky trigram slávy

riešiť

Osemsmerovka na Martu

Dejisko olympijských hier

riešiť

Osemsmerovka na Boženu

Pôvodní obyvatelia Japonska

riešiť

Osemsmerovka na Annu

Čínsky trigram rozkoše

riešiť

Osemsmerovka na Jakuba

V tajničke je trochu fyziky

riešiť

Osemsmerovka na Oľgu

V tajničke je postava v ktorej Boccaccio zobrazil sám seba

riešiť

Osemsmerovka na Daniela

V tajničke je renesančný názov pre "desať denníkov lásky"

riešiť

Osemsmerovka na Iľju

Milenec cisára Hadriána

riešiť

Osemsmerovka na Bohuslava

Prvý cisár zjednotenej Číny

riešiť

Osemsmerovka na Drahomíra

Elementárna častica s celočíselným spinom

riešiť

Osemsmerovka na Henricha

V tajničke je typ obrazného pomenovania

riešiť

Osemsmerovka na Milotu

Zakladateľ aristokratického portrétu

riešiť

Osemsmerovka na Amáliu

Autor slávneho loga s vyplazeným jazykom

riešiť

Osemsmerovka na Ivana

Hlavné mesto Francúzskej Guyany

riešiť

Osemsmerovka na Olivera

Typ gladiátora, ktorý bojoval so šelmami

riešiť

Osemsmerovka na Patrika

Prvý predseda Slovenskej národnej rady

riešiť

Osemsmerovka na Prokopa

Hlavné mesto Ekvádoru

riešiť

Osemsmerovka na Miloslava

Bránila svoju zem a za odmenu dostala inkvizičnú hranicu.

riešiť

Osemsmerovka na Dianu

Zdokonaľovanie ľudskej bojovej činnosti skúma vedná disciplína v tajaničke.

riešiť

Osemsmerovka na Melániu

Do tajničky sa vliala tretia najväčšia európska rieka.

riešiť

Osemsmerovka na Petra a Pavla

Nemecká nočná mora, nazývaná aj Stalinov organ

riešiť

Osemsmerovka na Tadeáša

Tajnička je nabitá antičasticou elektrónu

riešiť

Osemsmerovka na Jána

V tajničke je latinský názov tábora rímskych legionárov

riešiť

Osemsmerovka na Sidóniu

Antické centrum zábavy

riešiť

Osemsmerovka na Paulínu

Do tajničky sa ukryl jeden z vrahov Cézara

riešiť

Osemsmerovka na Valériu

Subatomárna častica zložená z kvarkov alebo antikvarkov

riešiť

Osemsmerovka na Alfréda

Pán v tajničke prijal doživotný titul a ukončil obdobie republiky.

riešiť

Osemsmerovka na Víta

Prvé kráľovstvo na Slovensku

riešiť

Osemsmerovka na Antona

Tajničkou je základný odbor zoológie, ktorý skúma plazy a obojživelníky

riešiť

Osemsmerovka na Zlatka

Ochranný obal zárodku

riešiť

Osemsmerovka na Dobroslavu

Gladiátor, ktorý bojoval s prilbou bez otvoru na oči je ukrytý v tajničke

riešiť

Osemsmerovka na Margarétu

Šiesty kráľ prvej dynastie

riešiť

Osemsmerovka na Stanislavu

Najdlhšia civilizácia v dejinách

riešiť

Osemsmerovka na Róberta

Prvá internetová banka na Slovensku

riešiť

Osemsmerovka na Lenku

Jazykový prostriedok na zastretie výsmechu, či posmechu

riešiť

Osemsmerovka na Karolínu

Trieda elementárnych častíc s poločíselným spinom

riešiť

Osemsmerovka na Xéniu

SNP vraj začalo vysťahovaním, povedal to chlap v tajničke

riešiť

Osemsmerovka na Petronelu

V tajničke je názov akcie, ktorej sa zúčastnil Gabčík

riešiť

Osemsmerovka na Ferdinada

Prenesenie významu zo slova východzieho na cieľové na základe vecnej alebo logickej súvislosti

riešiť

Osemsmerovka na Vilmu

Najznámejší Slavník

riešiť

Osemsmerovka na Viliama

Nestabilná elementárna častica so záporným elektrickým nábojom je v tajničke

riešiť

Osemsmerovka na Elu

Lesklá blana na povrchu srdca

riešiť

Osemsmerovka na Želmíru

Častý potomok kráľov

riešiť

Osemsmerovka na Júliu

Do tajničky zaliezol ten, čo zveršoval tieto vybrané slová:
Tri mladé chichotavé sysle
Chystali útok na sýpky
Raz-dva však bolo po úmysle
Keď jeden chytil osýpky

riešiť

Osemsmerovka na Bernarda

Striebro máme isté, zlato chceme (tajnička)

riešiť

Osemsmerovka na Gertrúdu

Periodické opakovanie vlastností prvkov vyvodil pán v tajničke.

riešiť

Osemsmerovka na Violu

Prenesenie významu slova na základe vonkajšej podoby

riešiť

Osemsmerovka na Gizelu

V tajničke je jediný leptón, ktorý sa môže rozpadať na hadróny

riešiť

Osemsmerovka na Bonifáca

V dnešnej chemickej tajničke sa rozplynul rajský plyn

riešiť

Osemsmerovka na Serváca

V tajničke je častica, na ktorú nepôsobí silná jadrová sila

riešiť

Osemsmerovka na Pankráca

Slovný zvrat a spojenie

riešiť

Osemsmerovka na Blaženu

Vnútorná srdcová blana

riešiť

Osemsmerovka na Viktóriu

Hlavné mesto Lichtenštajnska

riešiť

Osemsmerovka na Rolanda

Tajnička schováva majiteľku pošvy s takmer básnickým pomenovaním - kalich smrti

riešiť

Osemsmerovka na Moniku

Do tajničky sa vylial tekutý kov.

riešiť

Osemsmerovka na Hermínu

Malá, elementárna, neutrálna častica

riešiť

Osemsmerovka na Lesanu

Stredoveké kráľovstvo z Dolnej Núbie

riešiť

Osemsmerovka na Galinu

Hlavné mesto Paraguaja

riešiť

Osemsmerovka na sviatok práce

Kresťanské núbijské kráľovstvo

riešiť

Osemsmerovka na Jarmilu

"Kockatý" maliar Ruiz Blasco má v tajničke meno, pod ktorým ho poznáš aj ty

riešiť

Osemsmerovka na Jaroslavu

Do tajničky zaletel slávny letec

riešiť

Osemsmerovka na Mareka

Bez súdu súdia nás

riešiť

Osemsmerovka na Ervína

Vrah vlastného otca a manžel vlastnej matky sa schoval do tajničky. Pritom sa nejedná o "neprispôsobivého občana", ale o človeka s nepriaznivým osudom.

riešiť

Osemsmerovka na Valéra

Nedostatok vitamínu schovaného v tajničke sa prejavuje aj ako ústny kútik

riešiť

Osemsmerovka na Rudolfa

Vitamín ukrytý v tejto tajničke, nájdeš v droždí

riešiť

Osemsmerovka na Aleša

Tajničkou je vitamín citlivý na svetlo, ale nie na teplo.

riešiť

Osemsmerovka na Júliusa

Barokový maliar - rebel

riešiť

Osemsmerovka na Milenu

Vodca Uhorských jakobínov

riešiť

Osemsmerovka na Alberta

Krehká časť zemského plášťa

riešiť

Osemsmerovka na Zoltána

Tajničkou je obluda s tvárou leva, telom kozy a zadkom draka

riešiť

Osemsmerovka na Miroslavu

Vírusové ochorenie prenášané zo zvierat na človeka

riešiť

Osemsmerovka na Huga

Slávny japonský režisér

riešiť

Osemsmerovka na Vieroslavu

Tajničkou je najspodnejšia vrstva atmosféry

riešiť

Osemsmerovka na Miroslava

Neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom

riešiť

Osemsmerovka na Alenu

Najdlhšia rieka na svete

riešiť

Osemsmerovka na Emanuela

Tajničkou je v poradí prvé dvojciferné prvočíslo

riešiť

Osemsmerovka na Mariána

Tajničkou je každé číslo, ktoré je deliteľné jednotkou a sebou samým

riešiť

Osemsmerovka na Jozefa

Francúzsky encyklopedista

riešiť

Osemsmerovka na Ľubicu

Posledný trójsky kráľ

riešiť

Osemsmerovka na Svetlanu

Nedostatok vitamínu ukrytého v tajničke spôsobuje spomalenú zrážanlivosť krvi

riešiť

Osemsmerovka na Vlastimila

Trojhlavý pes podsvetia

riešiť

Osemsmerovka na Františku

Výrobca prvej vysielačky

riešiť

Osemsmerovka na Fridricha

Egyptská bohyňa - kráľovná trónu

riešiť

Osemsmerovka na Albína

Najväčší online obchod

riešiť

Osemsmerovka na Viktora

Človek floreský - prezývka

riešiť

Osemsmerovka na Miloslavu

Posledný rímsky cisár

riešiť

Osemsmerovka na Pravoslava

Môžeš mať všetky peniaze sveta, ale je tu jedna vec, ktorú nebudeš mať nikdy. (Tajnička)

riešiť

Osemsmerovka na Perlu

Rímsky senát a ľud

riešiť

Osemsmerovka na Emila

Prvohorný živočích

riešiť

Osemsmerovka na Zoru

Korenina i spisovateľ

riešiť

Osemsmerovka na Dalibora

Srbská tajná organizácia ... nejednala v rukavičkách

riešiť

Osemsmerovka na Natašu

Najjasnejšia hviezda nočnej oblohy

riešiť

Osemsmerovka na Dobroslava

Pomôž niekomu, keď má problém a on si na teba spomenie, keď (tajnička).

riešiť

Osemsmerovka na Alexeja

Mäsožravá rastlinka

riešiť

Osemsmerovka na Bohuslavu

Slovenská Opálová baňa

riešiť

Osemsmerovka na Antóniu

Deklarácia o sebaurčení národov

riešiť

Osemsmerovka na Drahoslava

Jeho pôvodným menom podľa príbehu je Kal-El, meno jeho alter ega je Clark Kent.

riešiť

Osemsmerovka na Danielu

Dvojmetrová potvora, vkročila k nám do dvora, ale už nám nevkročí, má (tajnička).

riešiť

Spoj sa s nami

google plus - krizofky facebook - krizofky twitter - krizofky
Vyhľadaj Osemsmerovku podľa mena:  
Prihlás sa  |  Registrácia

Dnes má meniny Edita