Krížovka na Veroniku

Celebritou medzi teroristami je pre mnohých, hlavne ľavicovo "dezorientovaných" primitívov (tajnička 1). Na krku má niekoľko atentátov, vrážd a dva doživotné tresty, ktoré si odpykáva v (tajnička 2). Svetovú pozornosť získal obsadením (tajnička 3) kongresu OPEC, kde zajal 62 rukojemníkov.

sl. spisovateľka (Dagmar ...sl. spisovateľka (Dagmar Mária *1951) VRÚBKOVANÁ TKANINAVRÚBKOVANÁ TKANINA akváriová rybkaakváriová rybka čes. herečka (Nataša ...čes. herečka (Nataša 1912-88) dánska počtová mieradánska počtová miera OBEC PRI TREBIŠOVEOBEC PRI TREBIŠOVE Alabama Defense Lawyers ...Alabama Defense Lawyers Association VYHLIADKA (angl.)VYHLIADKA (angl.) doska na nácvik vodného ...doska na nácvik vodného lyžovania obilnina teplých oblastíobilnina teplých oblastí
fr. astronóm (Francois ...fr. astronóm (Francois 1786-1853) africký druh xylofónuafrický druh xylofónu
POLARIZAČNÝ HRANOL (FYZ.)POLARIZAČNÝ HRANOL (FYZ.) približne, odhadom
oddelenepribližne, odhadom
oddelene
páľava (bás.)páľava (bás.) MESTO V RUSKU
patriaci OteMESTO V RUSKU
patriaci Ote
herečka (Nastassja)herečka (Nastassja) ovinulovinul mesto v Ruskumesto v Rusku Tajnička 1
Tajnička 3Tajnička 1
Tajnička 3
krhla, kanva (nár.)krhla, kanva (nár.) LODNÝ HÁK
SEKALALODNÝ HÁK
SEKALA
OMÁM ALKOHOLOM
africký vtákOMÁM ALKOHOLOM
africký vták
sídlo v Japonskusídlo v Japonsku PATRIACE ŤAVE
planétka (M. ...PATRIACE ŤAVE
planétka (M. F.Wolf - 26.4.1917)
granit
am. astronaut ...granit
am. astronaut (Daniel T. *1953)
LITERÁRNY ÚTVARLITERÁRNY ÚTVAR KONCOVKA UHĽ ...
MESTO V ŠPANIELSKUKONCOVKA UHĽOVODÍKOV
MESTO V ŠPANIELSKU
plynný uhľovodík
vlastný moment ...plynný uhľovodík
vlastný moment hybnosti častice
humnohumno rieka v Nemecku
francúzske sídlorieka v Nemecku
francúzske sídlo
Nigéria (kód)
hviezda v súhv. ...Nigéria (kód)
hviezda v súhv. Centaurus
fínsky národný eposfínsky národný epos SPODOK DVERÍ
rastlinný po ...SPODOK DVERÍ
rastlinný polysacharid
hlavný tenisový rozhodcahlavný tenisový rozhodca perzský kráľperzský kráľ
ženské menoženské meno Tajnička 2
africký paviánTajnička 2
africký pavián
nem. názov rieky Ohřenem. názov rieky Ohře kus (skr.)
mesto v Arménskukus (skr.)
mesto v Arménsku
opak bieleho
RIEKA VO FRANCÚZSKUopak bieleho
RIEKA VO FRANCÚZSKU
Distance Measuring ...
mozambický kmeňDistance Measuring Equipmen (skr.)
mozambický kmeň
filmový mimozemšťanfilmový mimozemšťan ŠTVRTÝ STUPEŇ ...
kameňolomŠTVRTÝ STUPEŇ STUPNICE
kameňolom
Expected Date Of Delivery ...Expected Date Of Delivery (skr.) NAPRÍKLAD (SKR.)
TENTO (MAĎ.)NAPRÍKLAD (SKR.)
TENTO (MAĎ.)
KRIMINÁLNE PODSVETIE KRIMINÁLNE PODSVETIE kráľovná Holandska ...
selén (zn.)kráľovná Holandska (*1938)
selén (zn.)
hebrejský bohhebrejský boh spalina v komínespalina v komíne EGYPTSKÝ BOH SLNKA EGYPTSKÝ BOH SLNKA
špan. ženské meno (R ...špan. ženské meno (Rajmunda) mesto v Malajziimesto v Malajzii znížený tón E znížený tón E 

 Odporuč Krížovku: