logo krizofky.sk - maléKrížovka na Violu

Už nemé filmy boli kontroverzné. Napríklad film (tajnička 1) na jednej strane vštepuje vlastenectvo a vykresľuje vznik národa z rôznych samostatných štátov po občianskej vojne, na druhej strane poukazuje na černochov a (tajnička 2), ako na deštruktívnu zložku v štáte. Čím si získal množstvo priaznivcov, ale aj odporcov.

Riešiť
vylíčišvylíčiš NEZNABOHNEZNABOH ruské mužské menoruské mužské meno rímskych 51rímskych 51 Strojová a traktorová ...Strojová a traktorová stanica (skr.) veterinárny prístrojveterinárny prístroj JAZERO V KAŠMÍREJAZERO V KAŠMÍRE očividne, zjavne (expr.)očividne, zjavne (expr.) časť mesta Pezinokčasť mesta Pezinok POĽSKÉ SÍDLOPOĽSKÉ SÍDLO
opilecký výčinopilecký výčin ísť, po anglickyísť, po anglicky
politický komisár v bývalej ...politický komisár v bývalej Sovietskej armáde Ružomberok (EČV)
ženské menoRužomberok (EČV)
ženské meno
CITOSLOVCE ÚDIVUCITOSLOVCE ÚDIVU operačný systém
Euripidova drámaoperačný systém
Euripidova dráma
SPLÁCHNISPLÁCHNI rieka, po španielskyrieka, po španielsky VYNÍMAJÚCVYNÍMAJÚC pôvab
prikrývkapôvab
prikrývka
japonský meč
lososovitá tichomorská ...japonský meč
lososovitá tichomorská ryba
Tajnička 1Tajnička 1 editor (skr.)editor (skr.)
rozprávkový kocúr Josefa ...rozprávkový kocúr Josefa Ladu (spájaný s rasizmom) odreté miesto
LIEKodreté miesto
LIEK
TISÍCINATISÍCINA STARORÍMSKY POZDRAV
odzrnený kukuričný ...STARORÍMSKY POZDRAV
odzrnený kukuričný šúlok
MESTO V ANGLICKUMESTO V ANGLICKU London & North ...
ÚTESLondon & North Eastern Railway
ÚTES
cez
staroegyptský ...cez
staroegyptský boh slnka
TY, PO NEMECKYTY, PO NEMECKY embedded application ...
hlavné mesto ...embedded application binary interface (skr.)
hlavné mesto Kapverdských ostrovov
akváriová rybka ...
NECITLIVOSŤakváriová rybka (zelená , páskovaná)
NECITLIVOSŤ
TRVÁCA RASTLINATRVÁCA RASTLINA von (zried.)von (zried.)
DVOJPRÚDOVÝ MOTOR (SKR.)DVOJPRÚDOVÝ MOTOR (SKR.) oblička (lek.)
KÚTYoblička (lek.)
KÚTY
koralový ostrov
biografkoralový ostrov
biograf
osobné zámeno
filmová hviezdaosobné zámeno
filmová hviezda
starobabylonské mestostarobabylonské mesto slovenský hokejista ...
atletická disciplínaslovenský hokejista (Ivan, *1981)
atletická disciplína
masť (zast.)
ST. ŠPORTOVÝ ...masť (zast.)
ST. ŠPORTOVÝ KLUB (Bratislavský armádny klub)
Tajnička 2
LESNÍCKA ŠKOLATajnička 2
LESNÍCKA ŠKOLA
alkoholický nápojalkoholický nápoj MESTO V TALIANSKUMESTO V TALIANSKU
mesto na Slovenskumesto na Slovensku palivo, po českypalivo, po česky OBRAZOVKA, PO RUSKYOBRAZOVKA, PO RUSKY
Krížovka - návod

Text v krížovke?
Prejdi myšou nad bunku krížovky s textom a písmena sa zväčšia v okienku

Pohyb po krížovke?
Šípkami na klávesnici sa pohybuješ po bunkách krížovky

Správne písanie?
Do jedného políčka píšeme jednu hlásku.

Nesprávne: | C | H | L | A | P |
Správne:     | CH | L | A | P |

Krížovka - nápoveda

1. Vpíš znak? Do prázdnej bunky krížovky

(Otáznik môžeš vpísať aj do viacerých buniek)

2. Potvrď tlačidlo "Použiť nápovedu"

(Otáznik sa ti zmení na správne písmeno)

Cena nápovedy:
1 Písmeno za 1 Kredit

Nápoveda je len pre prihlásených

Kredit

Kredit je len pre prihlásených

logo krizofky.sk malé

Online krížovky, osemsmerovky a sudoku pre všetkých, čo sa nudia v práci, alebo na dôchodku.

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved