Krížovka na Zinu

Muchotrávka (tajnička 1) je okrasou naších lesov. Patrí medzi jedovaté huby aj keď v minulosti ju naši slovanskí predkovia varili s pivom, kôli jej (tajnička 2) účinkom. Jej pomenovanie vzišlo z jej použitia na trávenie múch. Do osladenej vody sa namáčali klobúčiky a takto pripravený nápoj sa podával dotieravému hmyzu. Tento recept neskúšajte v dosahu detí.

ZNAK TÓNUZNAK TÓNU neschopnosť vidieťneschopnosť vidieť odpadkyodpadky knokaut (skr.)knokaut (skr.) ZNAČKA FARBY NA VAJÍČKAZNAČKA FARBY NA VAJÍČKA hlas žabyhlas žaby komprimačný a archivačný s ...komprimačný a archivačný súbor AMERICKÝ VYNÁLEZCA ( ...AMERICKÝ VYNÁLEZCA (1847-1931) NEDÁVNY, VČERAJŠÍNEDÁVNY, VČERAJŠÍ OCHUCUJEM CUKROMOCHUCUJEM CUKROM
ZDANLIVOZDANLIVO rakúske mesto (na sútoku ...rakúske mesto (na sútoku riek Krems a Dunaj)
slovenský hokejista (Ľudovít, * ...slovenský hokejista (Ľudovít, *1974) PREKÁŽAL (HOVOR.)
DREVENÝ DYCHOVÝ ...PREKÁŽAL (HOVOR.)
DREVENÝ DYCHOVÝ HUD. NÁSTROJ
POTÁPAJPOTÁPAJ HLINENÝ DYCHOVÝ ...
VYDÁVA ZVERSKÉ ...HLINENÝ DYCHOVÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ
VYDÁVA ZVERSKÉ ZVUKY
VÔKOLVÔKOL česká obec v okrese České B ...česká obec v okrese České Budějovice IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ...IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ORGANIZÁCIE druh pásovca
lipa, po českydruh pásovca
lipa, po česky
lekárska komisia ...
škovránok (angl.)lekárska komisia (skr.)
škovránok (angl.)
dieža, kaďa
značka nacistovdieža, kaďa
značka nacistov
vyvaľoval očivyvaľoval oči POHODA
Tajnička 1POHODA
Tajnička 1
OCHUCUJE JEDLO ...
meno spisovateľa ...OCHUCUJE JEDLO SOĽOU
meno spisovateľa Hončara
mláďa kačicemláďa kačice Tajnička 2
CUKRILTajnička 2
CUKRIL
obúcha nohouobúcha nohou dezinfikovala sírou
staršia značka ...dezinfikovala sírou
staršia značka žiletiek
americký herec (Steven)americký herec (Steven) erózia, po českyerózia, po česky MENO BUĽBUMENO BUĽBU
letecké opravovne (skr.)letecké opravovne (skr.) Aralské jazero ...
MAČIATKO, PO ČESKYAralské jazero (hovor.)
MAČIATKO, PO ČESKY
izraelský parlament
HLAS KUKUČKYizraelský parlament
HLAS KUKUČKY
okresná volebná komisia ...okresná volebná komisia (skr.) VÝCHODOSL. VODÁRNE ...
technológia nových ...VÝCHODOSL. VODÁRNE A KANALIZÁCIE
technológia nových TV
ŽEN. MENO 12.4.
AKO (RUSKY)ŽEN. MENO 12.4.
AKO (RUSKY)
arzén (zn.)arzén (zn.) ropovod
rozumropovod
rozum
mužské meno ...
SLOVENSKÁ PO ...mužské meno (10.4.)
SLOVENSKÁ POISŤOVŇA
cirkevná listina osvedčujúca p ...cirkevná listina osvedčujúca pravosť svätých ostatkov pohromapohroma
česká riekačeská rieka STARÁ STRELNÁ ZBRAŇSTARÁ STRELNÁ ZBRAŇ starorímsky boh pastierovstarorímsky boh pastierov

 Odporuč Krížovku: