Krížovka na Henricha

V roku 751 arabské vojská porazili čínsku armádu a do mesta (tajnička 1) dovliekli množstvo zajatcov a medzi nimi aj remeselníkov. Po ich mučení došlo k prezradeniu tajomstva (tajnička 2).

sejfsejf meno Habšudovejmeno Habšudovej egyptský démonegyptský démon SLOVESNÝ ZÁPORSLOVESNÝ ZÁPOR na spôsob, podľana spôsob, podľa MANŽEL SESTRYMANŽEL SESTRY Tajnička 2Tajnička 2 ZAKÁĽAČKOVÁ POLIEVKAZAKÁĽAČKOVÁ POLIEVKA SPOJE SPOJE starší názov obce Svätý A ...starší názov obce Svätý Anton pri Banskej Bystrici
vyrábaná tkanímvyrábaná tkaním hmyz cudzoposiaci na hydinehmyz cudzoposiaci na hydine
VRTOCH (ZRIED.)VRTOCH (ZRIED.) ETAPA VÝVOJA
meno MiroslavaETAPA VÝVOJA
meno Miroslava
European Radiocommunications ...European Radiocommunications Office (skr.) okrasná rastlina, ...
smerovalookrasná rastlina, láskavec
smerovalo
starší (skr.)starší (skr.) ad acta (skr.)ad acta (skr.) materiálno-technické ...materiálno-technické zásobovanie (skr.) zúbkovité za ...
Tajnička 1zúbkovité zapínanie
Tajnička 1
meno Igora
OPOJILImeno Igora
OPOJILI
veľký silák, milenec ...veľký silák, milenec Dalily, biblický hrdina POSTUPNE UROB
druh borievkyPOSTUPNE UROB
druh borievky
young lady (skr.)
PRETOŽEyoung lady (skr.)
PRETOŽE
Tatár, po českyTatár, po česky NEROZRÝPAL
vlastniloNEROZRÝPAL
vlastnilo
OBEC V OKRESE ROŽŇAVAOBEC V OKRESE ROŽŇAVA CHVOST (ČESKY)CHVOST (ČESKY)
Abiášov synAbiášov syn Zlaté Moravce ...
sťažnosťZlaté Moravce (EČV)
sťažnosť
meno Melichara
NADÁCIA, PO ČESKYmeno Melichara
NADÁCIA, PO ČESKY
čílska mena
slovenský hokejista ...čílska mena
slovenský hokejista (Igor, *1983)
a podobne (skr.)a podobne (skr.) MUŽSKÉ MENO
druh objektívuMUŽSKÉ MENO
druh objektívu
slovenský futbalista ...
slovenský skladateľ ...slovenský futbalista (Martin, *1982)
slovenský skladateľ (František Xaver, 1779-
VZALAVZALA izolínia ročných ...
BIBLICKÝ PRVÝ ...izolínia ročných zmien niektorých zložiek magnetického poľa
BIBLICKÝ PRVÝ ČLOVEK
VTIPVTIP OTLČ
ZLÝ ŠKRIATOK ...OTLČ
ZLÝ ŠKRIATOK (NEMEC.)
kus (skr.)
KATEDRA TELOVÝCHOVNÉHO L ...kus (skr.)
KATEDRA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA
Ohio Latino Arts ...
EČV PopraduOhio Latino Arts Association
EČV Popradu
meno Adama
rímskych 49meno Adama
rímskych 49
predložka s 3. pádom ...predložka s 3. pádom (datívom) STREDOVÁ ČIARASTREDOVÁ ČIARA
VYHNANCI, PO ČESKYVYHNANCI, PO ČESKY meno Albertameno Alberta
slovenský psychológ (Tomáš, 1 ...slovenský psychológ (Tomáš, 1918-1998) MILITARY POLICE (SKR.)MILITARY POLICE (SKR.) NOVOUTVORENÉ TKANIVO (MEDIC.)NOVOUTVORENÉ TKANIVO (MEDIC.)

 Odporuč Krížovku: