Krížovka na Kamilu

Desiata najväčšia rieka sveta, (tajnička 1) pramení v Tibete, preteká krajinami poloostrova (tajnička 2), aby nakoniec sa vliala do (tajnička 3) mora.

KOMPÓT, PO ČESKY KOMPÓT, PO ČESKY zápal dúhovkyzápal dúhovky vábivábi ženské menoženské meno Global Benefits GroupGlobal Benefits Group ad acta (skr.)ad acta (skr.) Tajnička 2Tajnička 2 KANADSKÝ SPEVÁK (PAUL, 1941)KANADSKÝ SPEVÁK (PAUL, 1941) SOMÁRSOMÁR
KOVALIKOVALI gálium (zn.)gálium (zn.) stratovulkán ...
staršie mužské ...stratovulkán na severe Honšú
staršie mužské meno (Leontios)
ELIPSAELIPSA NEROVNOVÁHA
meno NoryNEROVNOVÁHA
meno Nory
Tajnička 1Tajnička 1 EDUARD (ZDROB.)
všeličo (expr.)EDUARD (ZDROB.)
všeličo (expr.)
malý orchester (skr.)malý orchester (skr.) MESTO V ÍRSKUMESTO V ÍRSKU vtipná kombinácia slovvtipná kombinácia slov KLAVÍR (HOVOR.)
sloní zubKLAVÍR (HOVOR.)
sloní zub
ROBIL
RÍMSKA 4ROBIL
RÍMSKA 4
symbol, ktorý reprezentuje ...symbol, ktorý reprezentuje nejakú skupinu (športový klub) suchá (odb.)
UŽÍVA SI suchá (odb.)
UŽÍVA SI
KOVOM ZDOBIŤ ZLATÉ VÝROBKYKOVOM ZDOBIŤ ZLATÉ VÝROBKY morský arktický vtákmorský arktický vták
ULETÍMULETÍM KVET
robte zátarasuKVET
robte zátarasu
nemecký koncern
kilometer (zn.)nemecký koncern
kilometer (zn.)
ÚDAJE
NAMOČÚDAJE
NAMOČ
KONAL
snežný dopravný ...KONAL
snežný dopravný prostriedok
TEKUTINA V ŽILÁCHTEKUTINA V ŽILÁCH oáza, po česky
meno Jiráskaoáza, po česky
meno Jiráska
súdok (čes.)
ŽMURKALsúdok (čes.)
ŽMURKAL
Najväčšia RIEKA V THAJSKUNajväčšia RIEKA V THAJSKU vojenská predajňa
náboj mínometuvojenská predajňa
náboj mínometu
fyzikálna veličina ...
druh poľovného psafyzikálna veličina (newton)
druh poľovného psa
Jordánsko (MPZ)Jordánsko (MPZ) sen, po maďarsky
ODPIsen, po maďarsky
ODPI
meno Arnolda
knedlíček, haluška, ...meno Arnolda
knedlíček, haluška, po česky
AUTONÓMNA OBLASŤ
osobné zámenoAUTONÓMNA OBLASŤ
osobné zámeno
ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBECŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC
Tajnička 3Tajnička 3 VÍTKOVICKÉ Ž ...
čerpacia stanica ...VÍTKOVICKÉ ŽELEZIARNE
čerpacia stanica (skr.)
podopripodopri ZNAK TÓNUZNAK TÓNU vodca bandy (z jap.)vodca bandy (z jap.)
NABERAJ DO ZÁHYBOVNABERAJ DO ZÁHYBOV SKR. Komunistickej strany ...SKR. Komunistickej strany Cypru meno Rastislavameno Rastislava

 Odporuč Krížovku: