Krížovka na Dušanu

(Tajnička 1) má všestranné využitie. Semená z tejto rastliny sú v kuchyni malý zázrak. Pre množstvo minerálov,(tajnička 2) a aminokyselín sú lepším dopnkom výživy, ako sója. Zo semien sa tiež vyrába (tajnička 3).

sekcionálny stroj (slang.)sekcionálny stroj (slang.) miesto pre odstavené rušnemiesto pre odstavené rušne BANÍCKA TRHAVINABANÍCKA TRHAVINA VÁŠNIVÝ MILOVNÍK HUDBYVÁŠNIVÝ MILOVNÍK HUDBY KULKUL LISTINNÝ ZÁVÄZOKLISTINNÝ ZÁVÄZOK ženské menoženské meno starogrécki prívrženci ...starogrécki prívrženci filozofického smeru druhá solmizačná slabikadruhá solmizačná slabika aktínium (zn.)aktínium (zn.)
PRVÝ MUŽ (BIBLICKY)PRVÝ MUŽ (BIBLICKY) komôrka (nár.)komôrka (nár.)
KONZUMUJEMEKONZUMUJEME PIJAN
REMEŇPIJAN
REMEŇ
spolaspola toľko, po českytoľko, po česky MILENEC (ZAST.)MILENEC (ZAST.)
Burundi (MPZ)Burundi (MPZ) potleskpotlesk Tajnička 2Tajnička 2 Tajnička 1
kobyla, po maďarskyTajnička 1
kobyla, po maďarsky
prarodičprarodič Helemov syn (bibl.)
PÁROK V ROŽKUHelemov syn (bibl.)
PÁROK V ROŽKU
atóm, po česky
rád spiaciatóm, po česky
rád spiaci
ŽALOSTNE PLAČÚŽALOSTNE PLAČÚ ĽUDSKÝ ZVUK
TAMTOĽUDSKÝ ZVUK
TAMTO
snívala
ZOMRELIsnívala
ZOMRELI
IBA TO
Svetová obchodná ...IBA TO
Svetová obchodná organizácia (angl. skr.)
liek proti bolesti
morská rybaliek proti bolesti
morská ryba
muž v japonských ...
popevokmuž v japonských mýtoch
popevok
spisovateľ, dramatik ...spisovateľ, dramatik a básnik zo Svätej Lucie (Derek, *1930) Klaus Kuhnke Archiv
VRTKlaus Kuhnke Archiv
VRT
LESNÝ KOLESOVÝ ...
TYP AUTOMOBILU OPELLESNÝ KOLESOVÝ TRAKTOR (SKR.)
TYP AUTOMOBILU OPEL
slovenský politik maďarského p ...slovenský politik maďarského pôvodu (Béla, 1880-1946) ŠKRŤ
OKREM (HOVOR.)ŠKRŤ
OKREM (HOVOR.)
domáce zviera
piskotdomáce zviera
piskot
značka objektívuznačka objektívu meno Eugena (Maď.)meno Eugena (Maď.)
Organizácia zahraničného ...Organizácia zahraničného obchodu (skr.) Tajnička 3
meno IzidoraTajnička 3
meno Izidora
KYPRI ZEMKYPRI ZEM talianske ženské ...
popevoktalianske ženské meno (Virgínia)
popevok
časti chotárovčasti chotárov
OBLÍŽEOBLÍŽE typ asynchrónneho internetového ...typ asynchrónneho internetového pripojenia CICAVEC S CHOBOTOMCICAVEC S CHOBOTOM
ZA RÁNAZA RÁNA VOJENSKÁ FARBAVOJENSKÁ FARBA Ann Arbor Reaching OutAnn Arbor Reaching Out

 Odporuč Krížovku: