logo krizofky.sk - maléKrížovka na Klementa

Vynikajúci rímsky rečník (tajnička 1), bol filozofom bez vlastnej originálnej náuky, avšak vďaka vlastnej interpretácii stoickej filozofie sa zaradil medzi jej popredných predstaviteľov. Bol učiteľom (tajnička 2), neskoršieho cisára. Za života si našiel množstvo odporcov, vyčítali mu pokrytectvo, nesúlad medzi jeho učením a okázalým súkromným životom, (víno pil, vodu kázal). Po smrti sa stal jedným z mála pohanských učencov, ktorých církev prijala za svoje vzory.

Riešiť
rozložilo sarozložilo sa ZVUK BLESKUZVUK BLESKU STRUČNÝ OZNAMSTRUČNÝ OZNAM TO (ANGL.)TO (ANGL.) lozloz ŽIVO (HUD.)ŽIVO (HUD.) angl. hudobná skupinaangl. hudobná skupina mesto v Nemeckumesto v Nemecku rakúsky šachistarakúsky šachista ZNAČKA KONTROLYZNAČKA KONTROLY
podľahol hnilobepodľahol hnilobe stroj na valcovaniestroj na valcovanie
VENUJETE SA HREVENUJETE SA HRE JAPONSKÝ BOH RYŽE
fr. futbalista ...JAPONSKÝ BOH RYŽE
fr. futbalista (Martin *1974)
UZLÍKUZLÍK pozdvihla
kan. hokejista ...pozdvihla
kan. hokejista (Xavier *1977)
KOMORAKOMORA mužské menomužské meno DOPREDU (nem.)DOPREDU (nem.) SEKUNDÁRNY AMID
OPYTOVACIE ZÁMENOSEKUNDÁRNY AMID
OPYTOVACIE ZÁMENO
sl. herec (Dušan ...
meno Kornéliesl. herec (Dušan *1946)
meno Kornélie
židovský mesiac (10.)židovský mesiac (10.) Tajnička 1
PRÍSLOVIETajnička 1
PRÍSLOVIE
sodík (zn.)
meno Annysodík (zn.)
meno Anny
mužské meno (4.7.)mužské meno (4.7.) uháňala (expr.)
bilborduháňala (expr.)
bilbord
KAMENE (nem.)KAMENE (nem.) SYN RODU HOREJSKÝCHSYN RODU HOREJSKÝCH
LIETADLO (HOVOR.)LIETADLO (HOVOR.) OTĹKLO
ČISTILA V PRÁČKEOTĹKLO
ČISTILA V PRÁČKE
ANTIMONID CÍNU
ALOBALANTIMONID CÍNU
ALOBAL
TLAČOVÁ AGENTÚRA IZRAELUTLAČOVÁ AGENTÚRA IZRAELU mužské meno
polkruhový výklenok ...mužské meno
polkruhový výklenok stavby
KÓD TALIANSKA
NAJSTARŠIA FORMA ...KÓD TALIANSKA
NAJSTARŠIA FORMA CYRILIKY
tal. filozof (Jakub 1533-89)tal. filozof (Jakub 1533-89) podzemná stavba
umelá družica ...podzemná stavba
umelá družica na raketový pohon
arzén (zn.)arzén (zn.) balíky (zastar.)
ohodnotilo cenoubalíky (zastar.)
ohodnotilo cenou
ženské meno
angl. futbalista ...ženské meno
angl. futbalista (Gary *1960)
JE MOŽNÉ (ČES.)JE MOŽNÉ (ČES.) urob slabším
autor dielaurob slabším
autor diela
Záhradný KER
ženské menoZáhradný KER
ženské meno
Tajnička 2Tajnička 2 v, vnútri (lek.)
mesto v Španielskuv, vnútri (lek.)
mesto v Španielsku
ZMIEŠANINAZMIEŠANINA fín. tenistka ...
STOTINA DOLÁRAfín. tenistka (Emma *1986)
STOTINA DOLÁRA
KÔLŇA (ANGL.)KÔLŇA (ANGL.) BEZHOTOV. PLATOBNÉ STYKYBEZHOTOV. PLATOBNÉ STYKY
holandská číslovkaholandská číslovka am. spevák (Chris ...
SKR. SÚHVEZDIA MENSAam. spevák (Chris *1964)
SKR. SÚHVEZDIA MENSA
Východoslov. ...
česko - slovensko ...Východoslov. železiarne (skr.)
česko - slovensko (skr.)
sídlo v Dánsku
detský pozdravsídlo v Dánsku
detský pozdrav
NAKLADAČ ZELENINY
ísť (angl.)NAKLADAČ ZELENINY
ísť (angl.)
citoslovce pobádania ...
zvratné zámenocitoslovce pobádania koni
zvratné zámeno
ostrov vo Veľkých Sundáchostrov vo Veľkých Sundách čes. fyzik (Viktor 1883-1962)čes. fyzik (Viktor 1883-1962)
NA ÚČETNA ÚČET BULHARSKÁ RIEKABULHARSKÁ RIEKA meno Adelymeno Adely
Krížovka - návod

Text v krížovke?
Prejdi myšou nad bunku krížovky s textom a písmena sa zväčšia v okienku

Pohyb po krížovke?
Šípkami na klávesnici sa pohybuješ po bunkách krížovky

Správne písanie?
Do jedného políčka píšeme jednu hlásku.

Nesprávne: | C | H | L | A | P |
Správne:     | CH | L | A | P |

Krížovka - nápoveda

1. Vpíš znak? Do prázdnej bunky krížovky

(Otáznik môžeš vpísať aj do viacerých buniek)

2. Potvrď tlačidlo "Použiť nápovedu"

(Otáznik sa ti zmení na správne písmeno)

Cena nápovedy:
1 Písmeno za 1 Kredit

Nápoveda je len pre prihlásených

Kredit

Kredit je len pre prihlásených

logo krizofky.sk malé

Online krížovky, osemsmerovky a sudoku pre všetkých, čo sa nudia v práci, alebo na dôchodku.

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved